Proweb Logg inn:
Brukernavn: 
Passord:

Samarbeids- partnere:

 

 OPPVARMINGEN: - Togradersgrensen nås i Longyearbyen allerede i 2017, men først ca 2050 på Østlandet


Bærum, 06.01.10: Også året 2009 ble varmere enn normalt i hele landet, i hovedsak omkring en grad over det normale. Etter 1990 har dermed det norske været blitt fra 0,5 til 0,9 varmere enn normalt. Vær og vind ser på ferske data.Av værstatistiker Bernt Lie

- Året 2009 går over i historien som det 13. på rad som har vært varmere enn normalt i hele landet. Den globale oppvarmingen som begynte å gjøre seg gjeldende også her i landet høsten 1987 - etter en av de mest markante El Niño-tilstandene i Stillehavet -, har aksellert i de siste årene, viser data som Vær og vind har beregnet for mange steder på fastlands-Norge, dessuten for Longyearbyen på Svalbard.

For eksempel på Blindern
Gjeldende normal for årsmiddeltemperaturen på Blindern (1961 - 1990) er 5,7 grader. En 19 år fremskrevet ny normal for 30-årsrekken 1980 - 2009 gir fasitsvaret 6,4 grader. Med den samme takt i temperaturstigningen vil togradersgrensen - dvs. en årsnormal på 7,7 grader, være nådd ved utgangen av året 2044.
De ti siste årene (2000 - 2009) har hatt et gjennomsnitt på 7,1 grader.

På Svalbard
Temperaturmålingene ved Svalbard Lufthavn, Longyearbyen, viser et gjennomsnitt for de seneste 30 årene på -5,2 grader. Normalen pr 1990 (1961 - 1990) er -6,6 grader. De seneste 19 årene her følgelig gitt en oppvarming i Longyearbyen på hele 1,4 grader i løpet av de seneste 19 årene!
Med samme tempo i den globale oppvarmingen vil Longyearbyen ha nådd grensen på to grader - i forhold til 1990 - allerede i år 2017, dvs. om knapt åtte år!

20 aktuelle steder
Vær og vind har beregnet nye 30-årsnormaler for et 20-tall aktuelle steder etter at vi satte sluttstrek for året 2009. På Østlandet er det i løpet av de seneste 19 årene i hovedsak blitt 0,5 til 0,7 grader varmere. Et unntak utgjør Rena-Haugedalen i Østerdalen der 30-årsmidlet har steget med 0,95 grader (alle beregningene våre er utført med fire desimaler; her bare gjengitt med én desimal).
På dette stedet omtrent midt i Østerdalen vil togradersgrensen allerede vært nådd i 2030, dvs. om 21 år!
På Vestlandet har det blitt omkring en halv grad varmere, mens det i Midt-Norge og Nord-Norge er blitt mellom 0,5 og 0,7 grader varmere.

30-års"normalene" 1980 - 2009
Dette er de ferskeste av løpende 30-årsmidler Norge rundt, slik Vær og vind har beregnet dem for årsmiddeltemperaturen:

¤ Halden-Prestebakke: 6,1 grader. Opp 0,6 grader etter 1990
¤ Oslo-Blindern: 6,4 grader. Opp 0,7 grader
¤ Rena-Haugedalen: 2,8 grader. Opp 0,9 grader
¤ Kongsberg: 5,2 grader. Opp 0,7 grader
¤ Geilo: 1,6 grader. Opp 0,6 grader
¤ Færder Fyr: 8,0 grader. Opp 0,6 grader
¤ Arendal-Torungen Fyr: 7,9 grader. Opp 0,7 grader
¤ Kristiansand-Kjevik: 7,3 grader. Opp 0,7 grader
¤ Lindesnes Fyr: 8,2 grader. Opp 0,8 grader
¤ Stavanger-Sola: 8,0 grader. Opp 0,6 grader
¤ Bergen-Florida: 8,1 grader. Opp 0,5 grader
¤ Ålesund-Vigra: 7,4 grader. Opp 0,5 grader
¤ Røros: 1,0 grader. Opp 0,7 grader
¤ Trondheim-Værnes: 5,9 grader. Opp 0,6 grader
¤ Bodø-Lufthavnen: 5,1 grader. Opp 0,6 grader
¤ Tromsø-Vervarslinga: 3,0 grader. Opp 0,5 grader
¤ Fruholmen Fyr: 3,3 grader. Opp 0,5 grader
¤ Karasjok-Márkannjárga: -1,6 grader. Opp 0,8 grader
¤ Vardø-Radio: 1,9 grader. Opp 0,6 grader
¤ Longyearbyen : -5,2 grader. Opp 1,4 grader.

To-graders-grensen
Da delegatene til COP15 forlot Bella-senteret i København rett før jul, hadde de det forsiktige vedtaket om et tak på den globale oppvarmingen på to grader med seg hjem. Fortsetter den globale oppvarmingen i samme takt videre utover i det 21. århundret her i vårt land, vil vi nå to graders økning i forhold til 1990 langt raskere enn både FNs klimapanel (IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change) og ledende klimaforskere ved Meteorologisk institutt, Nansensenteret / Bjerknesstiftelsen ved UiB eller ved Cicero ved UiO har fremholdt.
Ved de 20 stedene Norge rundt som Vær og vind har satt temperaturutviklingen under lupen, betyr det at to-graders-grensen blir nådd allerede ved utgangen av følgende år:

¤ 2017: Longyearbyen (Svalbard Lufthavn)
¤ 2030: Rena-Haugedalen i Østerdalen
¤ 2039: Lindesnes Fyr, og Karasjok-Márkannjárga
¤ 2044: Oslo-Blindern, og Kristiansand-Kjevik
¤ 2045: Kongsberg, og Arendal-Torungen Fyr
¤ 2049: Røros Lufthavn
¤ 2050: Halden-Prestebakke, og Færder Fyr
¤ 2051: Vardø Radio
¤ 2052: Geilo-Oldebråten
¤ 2053: Trondheim-Værnes
¤ 2056: Bodø-Lufthavnen
¤ 2058: Stavanger-Sola
¤ 2064: Bergen-Florida
¤ 2065: Ålesund-Vigra
¤ 2067: Fruholmen Fyr på Finnmarkskysten
¤ 2068: Tromsø-Vervarslinga.

Det er Vær og vinds intensjon at disse beregningene kan bidra til en langt mer konstruktiv debatt om tiltak - lokalt og sentralt - enn hva som har gjenspeilet seg i dags- og fagpresse i de siste månedene.


Tilbake

Nyheter

TROMSØ-METEOROLOG TWITRER, OG SPØR: - Visste du at en stasjon må ha minst 15 år med data for å få rekord?

Bærum, 25.01.22: En godt skjult nyhet kom fram på
gårsdagens @Meteorologen der en av
værvarslingsmeteorologene ved Vervarslinga for Nord-
Norge (egentlig Meteorologisk institutt, Tromsø) la ut flere
lokale varmerekorder for januar, satt i natt...

Les mer


SISTE UKES OG HELGENS EKSTREMVÆRVARSLER: - Kom langt mer regn i Møre og Romsdal og Trøndelag enn varslet; vinden søndag voldsommere

Bærum, 17.01.22: Selv mandag formiddag i våre rolige
deler av Bærum vaier de store trærne fra side til side etter
stormkastene som herjet her i natt. Langt verre var det i
Møre og Romsdal der vindkastene var oppe i 54,0 m/sek
eller 194,4 km/t...

Les mer


UVÆRET I MIDT-NORGE: - Vindkast opp i 194,4 km/t i Gjemnes kommune i dag

Bærum, 16.01.22: Under uværet i Midt-Norge søndag er
det målt vindkast opp i 194,4 km/t. Det svarer til kategori
III på den amerikanske Saffir-Simpson orkanskalaen.
Såvidt Vær og Vind kan se, er dette nesten som da
nyttårsorkanen 1991/92 sto på.

Les mer


Nyhetsarkiv

Bernt Lie, Rudsveien 22H, 1346 Gjettum
E-post: bernt.lie38@gmail.com
Site powered by WebOfficeOne ©