Proweb Logg inn:
Brukernavn: 
Passord:

Samarbeids- partnere:

 

 OSLO: - Ekstremværet i hovedstaden (LXXXIV / LXXXV)


Bærum, 14.03.10: Nesten halvveis ut i mars 2010 har vi allerede opplevd tre døgn med vår. Men lørdag den 13. var døgnmiddeltemperaturen igjen under null; dermed tilbake til vinter. Gjennom de siste 19 årene er mars blitt 0,8 grader varmere!I gjeldende normalperiode 1961 - 1990 markerer datoen den 17. mars et spesielt skille: Da går nemlig vinteren NORMALT over i vår. Den 17.3. er nemlig den første datoen at døgnmiddeltemperaturen er 0,0 grader eller høyere. I år inntraff dette skillet en uke tidligere, nemlig onsdag den 10., idet døgnmiddeltemperaturen for denne datoen ble 0,5 grader.

De siste vel 70 årene
Normal månedsmiddeltemperatur for mars (1961 - 1990) er -0,2 grader. Nitten år senere, i 30-årsperioden 1980 - 2009, har normalen steget med 0,8 grader til 0,6 grader. Det betyr at våren i løpet av de seneste snautt 20 årene har fått en uke tidligere start!
Etter at den globale oppvarmingen også gjorde seg gjeldende i vår del av verden senhøstes 1987, har mars bare i 1988, 1996, 2001, 2005 og 2006 vært litt kaldere enn normalt. Alle de øvrige 16 årene har mars vært varmere enn normalt, med 1990 som mest ekstrem hele 4,8 grader varmere enn normalt.
Interessant skal det bli om godt og vel to uker - når sluttstrek settes for mars 2010 -å se om mildere vårvær tar igjen for den kjølige starten på inneværende måned.
Dette er middeltemperaturen for de ti varmeste mars-månedene på Blindern fra og med 1937:

¤ 4.6 grader i 1990
¤ 4,2 grader i 2007
¤ 4,0 grader i 1938
¤ 3,5 grader i 1989
¤ 3,3 grader i 1943
¤ 3,2 grader i 1973
¤ 3,1 grader i 1961
¤ 2,7 grader i 1945 og 1992
¤ 2,4 grader i 1953.

De ti kaldeste månedene har disse middeltemperaturene:

¤ -5,5 grader i 1942
¤ -4,1 grader i 1947 og 1962
¤ -4,0 grader i 1987
¤ -3,6 grader i 1958
¤ -3,4 grader i 1963
¤ -3,3 grader i 2006
¤ -3,2 grader i 1969
¤ -3,1 grader i 1951
¤ -3,0 grader i 1940.

Ekstremtemperaturene
Normalt høyeste mars-temperatur (normal månedsmaksimum) har i de siste 19 årene steget med 0,7 grader til 11,6 grader. Her er de ti høyeste mars-temperaturene på Blindern, som naturlig nok plasserer seg på datoene lengst ut i måneden:

¤ 17,0 grader den 31.3.1990 (Varmerekorden!)
¤ 16,9 grader den 29.3.1965
¤ 16,2 grader den 31.3.1997
¤ 16,0 grader den 30.3.1990 og 27.3.2007
¤ 15,9 grader den 31.3.1998 og 28.3.2007
¤ 15,5 grader den 29.3.1956
¤ 15,4 grader den 20.3.2000
¤ 15,3 grader den 23.3.1973 og 30.3.2007
¤ 15,2 grader den 26.3.2007
¤ 15,1 grader den 27.3.1945 og 28.3.1948
¤ 15,0 grader den 24.3.1949 og 30.3.2004.

Normal månedsminimumstemperatur har steget med hele 1,2 grader de siste 19 årene til -10,4 grader for 30-årsperioden 1980 - 2009.
Dette er de ti laveste minimumstemperaturene siden 1937:

¤ -21,3 grader den 12.3.1942
¤ -20,2 grader den 3.3.1987
¤ -20,1 grader den 15.3.1946
¤ -20,0 grader den 3.3.1947
¤ -19,3 grader den 20.3.1942
¤ -19,1 grader den 15.3.1940
¤ -18,5 grader den 13.3.1942
¤ -18,4 grader den 5.3.1987
¤ -18,3 grader den 21.3.1942
¤ -18,2 grader den 6.3.1942

I 1942 var det hele fem av de ti laveste mars-temperaturene som har forekommet de siste vel 70 årene!

- Mars blir stadig mer nedbørrik
Forskjellen mellom den offisielle nedbørnormalen 1961 - 1990 for mars på Blindern og Vær og vinds nyberegnete 30-års”normal” 1980 - 2009 er 5,3 prosent. I den seneste 30-årsperioden har det kommet 49,5 mm nedbør i mars, mens gjeldende normal har 47 mm.
De ti største månedsnedbørsummene i mars varierer fra 278,7 prosent til 153,2 prosent av det normale. Uttrykt i hele millimeter betyr dette:

¤ 131 mm i 1999 (278,7%)
¤ 115 mm i 1979 (244,7%)
¤ 107 mm i 1988 (227,7%)
¤ 104 mm i 1978 (221,3%)
¤¤ 92 mm i 1982 (195,7%)
¤¤ 83 mm i 1989 (176,6%)
¤¤ 77 mm i 1987 (163,8%)
¤¤ 76 mm i 2008 (161,7%)
¤¤ 74 mm i 1985 (157,4%)
¤¤ 72 mm i 1971 (153,2%).

De ti tørreste månedene
To av de 73 årene med nedbørmålinger på Blindern har mars-nedbøren bare vært få ti-deler:

¤ 0,2 mm i 1996
¤ 0,4 mm i 1964
¤¤ 5 mm i 1955, 1958 og 1993
¤¤ 6 mm i 1953 og 1976
¤¤ 7 mm i 1938 og 1969
¤ 11 mm i 1943 og 1944
¤ 12 mm i 1942 og 1997
¤ 13 mm i 1973
¤ 16 mm i 1948 og 1949
¤ 17 mm i 1939.

I opptil tre år på rad har det forekommet svært så tørre måneder.
Hittil i mars 2010, når 14 nedbørdøgn er i boks, har det bare kommet 0,2 mm nedbør!

- Ekstremnedbøren øker ikke
Mens normalt største mars-nedbør i normalperioden 1961 - 1990 er 12,5 mm, har den i de seneste 19 årene sunket ubetydelig, nemlig til 12,4 mm. Vær og vind benytter derfor anledningen til å liste ut de ti aller største døgnnedbørsummene i mars på Blindern fra og med 1937 (den største nede i sentrum var 26,0 mm fra den 28.3.1867):

¤ 32,0 mm den 10.3.1979
¤ 25,8 mm den 31.3.1988
¤ 21,0 mm den 28.3.1987
¤ 20,2 mm den 17.3.1999
¤ 20,1 mm den 5.3.1978
¤ 20,0 mm den 17.3.1968
¤ 19,4 mm den 27.3.1979
¤ 18,2 mm den 22.3.1999
¤ 17,0 mm den 13.3.2001
¤ 16,9 mm den 21.3.1988 og 31.3.2008.

Dominansen av store døgnnedbørmengder er markert etter den 21. mars.

Det helt ekstreme
Ovenstående inngår i ekstremverdiene for de enkelte dagene i mars gjennom de seneste ca 150 årene. På grunn av Vær og vinds fem uker langs utenlandsopphold, hovedsakelig i Australia, fikk vi ikke lagt ut ekstremene for første halvdel av måneden. Her er derfor alle de 31 mars-døgnene og deres ekstreme temperaturer og nedbør- og snøforhold:

1. mars: Varmest: 8,9*C, Blindern, 1973. Kaldest: -18,9*C, Oslo I, 1882. Mest nedbør: 21,9 mm, Oslo I, 1911. Mest snø: 67 cm snødybde, Blindern, 1968.

2. mars: Varmest: 10,1*C, Blindern, 1997. Kaldest: -17,2*C, Blindern, 1987. Mest nedbør: 8,4 mm, Blindern, 2006. Mest snø: 67 cm, Blindern, 1968.

3. mars: Varmest: 8,6*C, Blindern, 1997. Kaldest: -20,2*C, Blindern, 1987. Mest nedbør: 12,6 mm, Blindern, 2000. Mest snø: 66 cm, Blindern, 1968.

4. mars: Varmest: 15,0*C, Oslo I, 1887. Kaldest: -17,2*C, Blindern, 1971. Mest nedbør: 21,9 mm, Oslo I, 1868. Mest snø: 66 cm, Blindern, 1968.

5. mars: Varmest: 10,2*C, Blindern, 1950. Kaldest: -18,4*C, Blindern, 1987. Mest nedbør: 20,1 mm, Blindern, 1978. Mest snø: 68 cm, Blindern, 1954.

6. mars: Varmest:12,8*C, Blindern, 1950. Kaldest: -17,0*C, Blindern, 1987. Mest nedbør: 23,7 mm, Oslo I, 1927. Mest snø: 65 cm, Blindern, 1968.

7. mars: Varmest: 12,2*C, Blindern, 1961. Kaldest: -15,0*C, Blindern, 2006. Mest nedbør: 12,7 mm, Blindern, 1991. Mest snø: 65 cm, Blindern, 1968.

8. mars: Varmest: 13,3*C, Oslo I, 1930. Kaldest: -12,6*C, Blindern, 2006. Mest nedbør: 14,1 mm, Blindern, 1980. Mest snø: 64 cm, Blindern, 1968.

9. mars: Varmest: 13,4*C, Blindern, 1964. Kaldest: -21,2*C, Oslo I, 1877. Mest nedbør: 15,5 mm, Blindern, 2009. Mest snø: 63 cm, Blindern, 1968.

10. mars: Varmest: 10,5*C, Blindern, 1964. Kaldest: -13,3*C, Blindern, 1958. Mest nedbør: 32,0 mm - nedbørrekorden i mars! -, Blindern, 1979. Mest snø: 62 cm, Blindern, 1968.

11. mars: Varmest: 14,1*C, Blindern, 1997. Kaldest: -14,6*C, Blindern, 1972. Mest nedbør: 11,0 mm, Blindern, 1966. Mest snø: 62 cm, Blindern, 1968.

12. mars: Varmest: 9,9*C, Blindern, 1973. Kaldest: -21,3*C - kulderekorden i mars! -, Blindern, 1942. Mest nedbør: 9,3 mm, Oslo I, 1881. Mest snø: 61 cm, Blindern, 1968.

13. mars: Varmest: 10,8*C, Blindern, 1997. Kaldest: -15,1*C, Blindern, 1962. Mest nedbør: 17,0 mm, Blindern, 2001. Mest snø: 62 cm, Blindern, 1951.

14. mars: Varmest: 14,3*C,Oslo I, 1899. Kaldest: -18,1*C, Blindern, 1962. Mest nedbør: 16,0 mm, Blindern, 1989. Mest snø: 60 cm, Blindern, 1951

15. mars: Varmest: 12,9*C, Oslo I, 1915. Kaldest: -21,1*C,Oslo I, 1888. Mest nedbør: 8,1 mm, Blindern, 1982. Mest snø: 65 cm, Blindern, 1951.

16. mars: Varmest: 15,5*C, Oslo I, 1882. Kaldest: -13,6*C, Blindern, 1946. Mest nedbør: 12,4 mm, Oslo I, 1937. Mest snø: 64 cm, Blindern, 1951.

17. mars: Varmest: 12,4*C, Blindern, 1961. Kaldest: -13,8*C, Blindern, 1979. Mest nedbør: 20,2 mm, Blindern, 1999. Mest snø: 74 cm - snørekorden i mars! -, Blindern, 1968.

18. mars: Varmest:14,1*C, Oslo I, 1881. Kaldest: -18,0*C, Blindern, 1979. Mest nedbør: 9,5 mm, Blindern, 1995. Mest snø: 70 cm, Blindern, 1968.

19. mars: Varmest: 12,5*C, Blindern, 1990. Kaldest: -16,8*C, Blindern, 1979. Mest nedbør: 21,3 mm, Oslo I, 1903. Mest snø: 67 cm, Blindern, 1987.

20. mars: Varmest: 15,4*C; Blindern, 2000. Kaldest: -16,0*C, Blindern, 1980. Mest nedbør: 15,5 mm, Oslo I, 1935. Mest snø: 65 cm, Blindern, 1968.

21. mars: Varmest: 15,4*C, Oslo I, 1920. Kaldest: -13,2*C, Blindern, 1963. Mest nedbør: 11,6 mm, Oslo I, 1869. Mest snø: 65 cm, Blindern, 1987.

22. mars: Varmest: 13,8*C, Blindern, 1972. Kaldest: -16,7*C, Blindern, 1978. Mest nedbør: 19,1 mm, Oslo I, 1904. Mest snø: 71 cm, Blindern, 1987.

23. mars: Varmest: 15,3*C, Blindern, 1973. Kaldest: -12,3*C, Blindern, 1980. Mest nedbør: 14,9 mm, Blindern, 1986. Mest snø: 69 cm, Blindern, 1987.

24. mars: Varmest: 15,0*C, Blindern, 1949. Kaldest: -12,2*C, Oslo I, 1919. Mest nedbør: 13,9 mm, Blindern, 1994. Mest snø: 65 cm, Blindern, 1951.

25. mars: Varmest: 14,8*C, Blindern, 1953. Kaldest: -14,4*C, Oslo I, 1899. Mest nedbør: 23,8 mm, Oslo I, 1895. Mest snø: 63 cm, Blindern, 1951.

26. mars: Varmest: 15,2*C, Blindern, 2007. Kaldest: -13,1*C, Blindern, 1952. Mest nedbør: 13,2 mm, Blindern, 1979. Mest snø: 67 cm, Blindern, 1951.

27. mars: Varmest: 17,5*C - varmerekorden i mars! -, Oslo I, 1929. Kaldest: -12,5*C, Blindern, 1941. Mest nedbør: 19,4 mm, Blindern, 1979. Mest snø: 70 cm, Blindern, både i 1951 og 1987.

28. mars: Varmest: 15,9*C, Blindern, 2007. Kaldest: -12,8*C, Blindern, 1941. Mest nedbør: 26,0 mm, Oslo I, 1867. Mest snø: 72 cm, Blindern, 1951.

29. mars: Varmest: 16,9*C, Blindern, 1965. Kaldest: -11,3*C, Blindern, 1952. Mest nedbør: 12,6 mm, Blindern, 1987. Mest snø: 69 cm, Blindern. 1951.

30. mars: Varmest: 16,0*C, Blindern, 1990. Kaldest: -11,4*C, Blindern, 1952. Mest nedbør: 21,1 mm, Oslo I, 1890. Mest snø: 65 cm, Blindern, 1951.

31. mars: Varmest: 17,0*C, Blindern, 1990. Kaldest: -15,2*C, Blindern, 1941. Mest nedbør: 25,8 mm, Blindern, 1988. Mest snø: 64 cm snødybde, Blindern, 1951.
Copyright: Bernt Lie


Tilbake

Nyheter

TRE TIDELER FRA JANUAR-NORGESREKORDEN: - Tafjord slo til med 18,7 grader natt til i går

Bærum, 30.01.24: - Fønvind i indre fjordstrøk på
Sunnmøre natt til mandag førte til at det i timen
mellom ti og elleve på kvelden i Tafjord ble logget ut
en maks.temp. på anseelige 18,7 grader, ser Vær og
Vind av data på seklima hos Meteorologiske

Les mer


TIDENES VARMESTE SEPTEMBERHELG: - Søndag toppet Sigdal-Nedre Eggedal sør i Buskerud med tangering av norgesrekorden på 28,6*C

Bærum, 12.09.23: I disse valgdager har Vær og
Vind helt oversett at NIBIO-klimastasjonen Sigdal-
Nedre Eggedal søndag nådde 28,6 grader i
maksimumstemperatur. Det er tangering av den
bare to år gamle norgesrekorden i septembervarme
fra Drammen!

Les mer


FREDAGSVARMEN I SUNNHORDLAND: - Etne bare tre tideler fra norgesrekorden i september

Mandal-Eigebrekk, 09.09.23: September har startet
rekordvarm både på Øst-, Sør- og Vestlandet. En
foreløpig topp kom i går, fredag, da den nye
klimastasjonen Etne II i Etne i Sunnhordland nådde
28,3*C i maks.temp. mens Stavanger endte på 27,5.

Les mer


Nyhetsarkiv

Bernt Lie, Rudsveien 22H, 1346 Gjettum
E-post: bernt.lie38@gmail.com
Site powered by WebOfficeOne ©