Proweb Logg inn:
Brukernavn: 
Passord:

Samarbeids- partnere:

 

 OSLO: - Ekstremværet i hovedstaden (LXXXVI)


Mandal-Eigebrekk, 05.04.10: Ut gjennom april blir måneden 5,5 grader varmere på Blindern ifølge normalene for 1961 - 1990. Månedsnormalen er 4,5 grader. I løpet av de siste 19 årene er april blitt 0,9 grader varmere og samtidig 12,2 prosent fuktigere ...

Hittil i april, dvs. til og med første påskedags kveld, har det varmeste på Blindern vært de 10,9 gradene som var i går. Det er faktisk det varmeste hovedstaden har hatt på denne siden av årskiftet!

Siste 19 år
Det "løpende" (glidende) 30-årsmidlet for månedsmiddeltemperaturen på Blindern har i løpet av de siste 19 årene steget fra gjeldende normal = 4,5 grader (1961 - 1990) til 5,4 grader som gjennomsnitt for de 30 årene 1980 - 2009. Med samme takt i oppvarmingen av april fram til og med år 2020 vil den nye normalen for normalperioden 1991 - 2020 bli 5,9 grader.
Ikke minst de tre siste årenes april-måneder har bidratt til dette. Gjennomsnittet for april for de tre foregående årene er 7,3 grader!

De ti varmeste
For å gi en ramme om den globale oppvarmingen, som også her til lands begynte å gjøre seg gjeldende høsten 1987, lister vi her opp de ti høyeste middeltemperaturenme for april måned for de vel 70 årene som er gått etter at "været for Oslo" ble flyttet opp til Blindern i 1937:

¤ 7,7 grader i 2009
¤ 7,6 grader i 2007
¤ 7,5 grader i 1974
¤ 7,4 grader i 2004
¤ 7,0 grader i 2005
¤ 6,9 grader i 2002
¤ 6,8 grader i 1948
¤ 6,7 grader i 1946 og 2008
¤ 6,6 grader i 1999
¤ 6,4 grader i 1943, 1945, 1952, 1968, 1990 og 1993.

Som man ser, var april i fjor rekordvarm: Med et middel på 7,7 grader. Så alle de tre foregående årene bidro sterkt til å fortsette den stigende tendensen.

Ekstremtemperaturene
Maksimum
Normalt høyeste maksimumstemperatur i april på Blindern er i normalperioden 1961 - 1990 = 16,9 grader. De siste 19 årene har den steget med 1,1 grader til 18,0 grader som gjennomsnitt (normal) for 30-årsperioden 1980 - 2009.
Denne stigningen har skjedd til tross for at vi har hatt kjølige april-måneder som f.eks. i 1985 da høyeste temperatur bare var 12,4 grader (den 22.), i 2006 da maks'en var 13,2 grader (den 27.), i 1991 da maks'en nådde 14,4 grader (den 25.) og i 1988 da 14,7 grader var det varmeste (den 29.).
Her er de ti høyeste april-temperaturene (maks'ene) på Blindern fra og med 1937:

* 25,4 grader den 29.4.2000 (REKORDEN!)
* 24,7 grader den 26.4.1993
* 24,4 grader den 27.4.1993
* 22,2 grader den 30.4.2000
* 21,8 grader den 30.4.1984
* 21,5 grader den 27.4.1946
* 21,4 grader den 28.4.1987
* 21,2 grader den 24.4.1995
* 21,0 grader den 25.4.1993
* 20,8 grader den 14.4.1989.
Til sammen på de seneste 73 årene har det vært i alt 18 nordiske sommerdager i april (maksimum lik eller over 20,0*C). Hele fem av disse forekom i 1993 og to i år 2000.
En eneste høysommerdag har forekommet, nemlig varmerekorden på 25,4 grader fra den nest siste april-dagen i år 2000.
Ved det gamle Observatoriet ved Solli var april-rekorden lik 25,9 grader, fra den siste april-dagen i 1913. Året 1913 er det eneste året før 1937 at det har vært høysommer i hovedstaden i april. - Høysommer er det når maksimumstemperaturen er 25,0*C eller høyere, en definisjon som bl.a. SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) har brukt i svært mange år.

Noen april-ekstremer ved Observatoriet
> 25,9 grader den 30.4.1913
> 24,0 grader den 26. og 28.4.1921
> 22,2 grader den 22.4.1914
> 22,1 grader den 24.4.1901
> 21,8 grader den 30.4.1937
> 21,6 grader den 30.4.1930
> 21,3 grader den 20.4.1911 og 27.4.1918
> 21,0 grader den 22.4.1912
> 20,4 grader den 10.4.1906.
Dermed har vi også satt på plass den tidligste datoen for en nordisk sommerdag i hovedstaden: Den 10. april. Året var 1906.
På landsbasis er denne datoen den 3. april, fra året 1946 og satt på den for lengst nedlagte værstasjonen Kristiansand S.-Eg.

Det kaldeste
Ved Observatoriet på Solli var kulderekorden i april -16,1 grader, som ble måltpå den første april-dagen i 1881. Fire år tidligere hadde temperaturene vært nede i 12,5 minus, mens temperaturene f.eks. i april 1912 stoppet på -9,9 grader.
De ti laveste enkeltmålingene på Blindern har vært disse:
> -14,9 grader den 4.4.1942
>> -9,8 grader den 17.4.1966
>> -9,4 grader den 18.4.1966
>> -9,2 grader den 6.4.1940 og 3.4.1942
>> -9,0 grader den 3.4.1941
>> -8,7 grader den 8.4.1977
>> -8,2 grader den 2.4.1944
>> -8,1 grader den 7.4.1941 og 9.4.1955
>> -8,0 grader den 1.4.1961
>> -7,9 grader den 5.4.1942.
Som alle vil se, er det ytterst sjeldent at det har vært svært kaldt etter den 9. april.
- - -
Med dette som bakteppe bringer Vær og vind her og nå fram det mest ekstreme av temperatur, nedbør- og snøforhold som har forekommet i hovedstaden de siste ca 150 årene; før 1937 ved Observatoriet ved Solli og før 1877 ved Meteorologisk institutts hovedkontor i
Nordahl Bruns gate, for de første 15 dagene av april:

1. april: Varmest: 14,6*C, Blindern, 2007. Kaldest: -16,1*C - kulderekorden i april! -, Oslo I, 1881. Våtest: 26,4 mm nedbør, Blindern, 1994. Mest snø: 70 cm - snødybderekorden i april! -, Blindern, 1951.

2. april: Varmest: 18,1*C, Oslo I, 1892. Kaldest: -8,2*C, Blindern, 1944. Våtest: 13,7 mm, Blindern, 1994. Mest snø. 68 cm, Blindern, 1951.

3. april: Varmest: 17,4*C, Blindern, 1946. Kaldest: -9,0*C, Blindern, 1941. Våtest: 21,1 mm, Blindern, 1950. Mest snø: 65 cm, Blindern, 1951.

4. april: Varmest: 14,8*C, Blindern, 1974. Kaldest: -14,9*C, Blindern, 1942. Våtest: 21,4 mm, Blindern, 2000. Mest snø: 63 cm, Blindern, 1951.

5. april: Varmest: 16,5*C, Blindern, 1974. Kaldest: -6,1*C, Blindern, 2000. Våtest: 19,5 mm, Blindern, 1953. Mest snø: 62 cm, Blindern, 1951.

6. april: Varmest: 18,7 grader, Blindern, 1974. Kaldest: -9,5*C, Oslo I, 1888. Våtest: 13,3 mm, Blindern, 1967. Mest snø: 60 cm, Blindern, 1951.

7. april: Varmest: 19,5*C, Bindern, 1974. Kaldest: -8,1*C, Blindern, 1941. Våtest. 15,5 mm, Blidern, 2008. Mest snø: 54 cm, Blindern, 1951.

8. april: Varmest: 18,7*C, Blindern, 1974. Kaldest: -8,7*C, Blindern, 1977. Våtest: 26,3 mm, Blindern, 1982. Mest snø: 51 cm, Blindern, 1951.

9. april: Varmest: 16,8*C, Blindern, 1945. Kaldest: -8,1*C, Blindern, 1955. Våtest: 15,8 mm, Blindern, 2009. Mest snø: 46 cm, Blindern, 1951.

10. april: Varmest: 20,4*C, Oslo I, 1906. Kaldest: -9,9*C, Oslo I, 1912. Våtest: 24,0 mm, Oslo I, 1900. Mest snø: 43 cm, Blindern, 1951.

11. april: Varmest: 17,5*C, Blindern, 2005. Kaldest: -7,1*C, Oslo I, 1913. Våtest: 13,3 mm, Oslo I, 1914. Mest snø: 43 cm, Blindern, 1966.

12. april: Varmest: 18,0*C, Oslo I, 1925. Kaldest: -6,6*C, Blindern, 1966. Våtest: 11,8 mm, Blindern, 1963. Mest snø: 43 cm, Blindern, 1966.

13. april: Varmest: 18,6*C, Blindern, 2007. Kaldest: -8,2*C, Oslo I, 1882. Våtest: 20,7 mm, Oslo I, 1931. Mest snø: 42 cm, Blindern, 1966.

14. april: Varmest: 20,8*C, Blindern, 1989. Kaldest: -6,5*C, Blindern, 1966. Våtest: 20,1 mm, Oslo I, 1930. Mest snø: 42 cm, Blindern, 1966.

15. april: Varmest: 19,8*C, Blindern, 1989. Kaldest: -12,5*C, Oslo I, 1877. Våtest: 24,4 mm, Blindern, 1963. mest snø: 42 cm snødybde, Blindern, 1966.
- - -
Neste oppdatering av ekstremene i Oslo kommer i midten av måneden.
Copyright: Bernt Lie
Tilbake

Nyheter

TRE TIDELER FRA JANUAR-NORGESREKORDEN: - Tafjord slo til med 18,7 grader natt til i går

Bærum, 30.01.24: - Fønvind i indre fjordstrøk på
Sunnmøre natt til mandag førte til at det i timen
mellom ti og elleve på kvelden i Tafjord ble logget ut
en maks.temp. på anseelige 18,7 grader, ser Vær og
Vind av data på seklima hos Meteorologiske

Les mer


TIDENES VARMESTE SEPTEMBERHELG: - Søndag toppet Sigdal-Nedre Eggedal sør i Buskerud med tangering av norgesrekorden på 28,6*C

Bærum, 12.09.23: I disse valgdager har Vær og
Vind helt oversett at NIBIO-klimastasjonen Sigdal-
Nedre Eggedal søndag nådde 28,6 grader i
maksimumstemperatur. Det er tangering av den
bare to år gamle norgesrekorden i septembervarme
fra Drammen!

Les mer


FREDAGSVARMEN I SUNNHORDLAND: - Etne bare tre tideler fra norgesrekorden i september

Mandal-Eigebrekk, 09.09.23: September har startet
rekordvarm både på Øst-, Sør- og Vestlandet. En
foreløpig topp kom i går, fredag, da den nye
klimastasjonen Etne II i Etne i Sunnhordland nådde
28,3*C i maks.temp. mens Stavanger endte på 27,5.

Les mer


Nyhetsarkiv

Bernt Lie, Rudsveien 22H, 1346 Gjettum
E-post: bernt.lie38@gmail.com
Site powered by WebOfficeOne ©