Proweb Logg inn:
Brukernavn: 
Passord:

Samarbeids- partnere:

 

 HJEMLIG SEPTEMBER: - Blant de to-tre varmeste siste 150 år, månedens høyeste 28,1 grader bare 0,4 fra norgesrekorden, og ny norgesrekord i 20,0+


Mandal-Eigebrekk, 01.10.16: Dette nettstedet foregriper
den nære værhistorien i påvente av den offisielle
statistikken fra Meteorologisk institutt. Den ventes lagt ut
over helgen. Det varmeste ble 28,1*C på Flesberg i
Numedal. Stort rekordfall!


Lokale varmerekorder har falt som stekte fluer. I
vestlandsfylkene Rogaland og Hordaland er det satt
nye fylkes-varmerekorder. I Rogaland lå Sola
(Stavanger Lufthavn) an til å slå sin norgesrekord i
høy middeltemperatur fra 2006 på 16,4 grader, men
endte på 16,2*C da alle de timevise
temperaturutloggingene befant seg i Instituttets
allment tilgjengelige eKlima-database etter kl. 01.00
sommertid i natt.
Men kanskje det mest spesielle med
temperaturforholdene i årets september, er den nye
norgesrekorden i antall dager (døgn) med maks.temp.
lik eller over 20,0 grader, som oftest omtalt som
nordiske sommerdager. Her økte Hokksund i Øvre
Eiker til 23, et svært langt sprang fra tidligere
norgesrekord på 16 dager fra Skotterud i Eidskog i
Sør-Hedmark i september i 1959.

- Over fire grader varmere enn normalt
På Østlandet, Sørlandet og det meste av Vestlandet
har månedsmiddeltemperaturene variert omkring fire
grader over det normale. F.eks. i Oslo, på Blindern, ble
det tangering av 2006-rekorden på 15,0 grader –
september-normalen er 10,8*C. Til sammen ble det
tolv dager med nordisk sommervarme, det samme
høye antallet som i september 2006 og 2002. Men
rekorden på 14 dager med maks. > = 20,0*C fra 1959
og 1939 ble dermed stående.
På Sørlandet satte bl.a. Kristiansand-Kjevik ny rekord
for middeltemperaturen med 15,0 grader, hvor den
tidligere rekorden fra september 2006 og 1949 var på
14,9 grader. September-normalen er på 11,5*C.
Ytterst sjeldent har det vært over 20 grader så sent
som den 25., som denne gang, og
sørlandshovedstaden har hatt den tørreste september
på nøyaktig 30 år! De 36,1 mm utgjør bare 25,6
prosent av det normale.
I Stavanger-området er det Sola som kan oppvise den
høyeste middeltemperaturen på landsbasis, 16,1
grader, som er hele 4,4 grader høyere enn det
normale, men likevel tre tideler under den
norgesrekorden som Sola satte i 2006.
Inne i Stavanger by, på målestedet Stavanger-Våland,
ble det hle 27,3 grader på det var meste den 13.9.,
som kvalifiserte til ny fylkesvarmerekord for Rogaland
gjennom tidene. Byen hadde i alt elleve nordiske
sommerdager. I skrivende stund har ikke Vær og vins
sjekket om dette er lokal rekord for september
måned.

- Nedbør
Nedbøren i siste måned var atskillig over det normale i
Vest-Agder, Rogaland og Hordaland, ikke minst takket
være den voldsomme nedbøren den 28.9. (fra om
morgen den 27. til samme tid den 28.). Da kom det
116,6 mm nedbør på Gullfjellet II i Bergen, som
markerer det våteste døgnet i byen mellom de sju fjell
etter at Bergen-Florida («hjemme hos» Vervarslinga
på Vestlandet) fikk ny døgnrekord med 156,4 mm den
14.9.2005.
De største månedsnedbørsummene i hele landet
konsentrerte seg om Rogaland og Hordaland der de ti
største månedssummene ble disse, iht data på eKlima:

¤ 407,4 mm, Hovlandsdal i Fjaler i Sunnfjord (99,9%
av normalen)
¤ 363,5 mm, Svelgen II i Bremanger (112,9% av
normalen)
¤ 362,5 mm, Eimhjellen i Gloppen i Nordfjord
(107,9%)
¤ 344,7 mm, Kritle i Etne i Sunnhordland (ingen
normal ennå)
¤ 341,1 mm, Gullfjellet II i Bergen (87,0% av
normalen på Gullfjellet-Osavann)
¤ 340,0 mm, Takle i ytre Sogn (87,6%)
¤ 337,7 mm, Botnen i Førde i Sunnfjord (103,6%)
¤ 329,8 mm, Eikemo i Etne i Sunnhordland (104,0%)
¤ 321,0 mm, Gjengedal i Gloppen i Nordfjord
(103,9%)
¤ 320,2 mm, Kvam-Aksneset i Hardanger (ingen
normal ennå).
NB: Den samlede månedsnedbøren på Bergen-Florida
nådde 262,2 mm, som er 7,3 prosent mindre enn det
normale for september. Til gjengjeld ble det ny lokal
varmerekord med 27,6 grader den 16.9., som også
ble ny varmerekord for hele Hordaland fylke.
Middeltemperaturen på Bergen-Florida endte på 15,2
grader, mot normalt 11,2 og som er tangering av
rekorden fra Bergen-Fredriksberg i 1949.

- Midt og nord i landet
I Midt- og Nord-Norge har ikke årets september vært
så unormalt varm som i den sørlige delen av det lange
landet vårt. Trondheim-Voll fikk ingen dager med
nordisk sommervame, men en middeltemperatur som
markerer den varmeste september siden 2006.
Nordland og Troms har i hovedsak hatt en måned
omkring tre grader varmere enn normalt, som
kvalifiserer til tidenes tredje eller fjerde varmeste nest
etter 1999 og 1934 – dette gjelder fra de første
målingene startet omkring 1860.
I vår nordøstligste by, Vardø, ble middeltemperaturen
8,6 grader, som er 2,0*C over det normale. I Vardø
ble høyeste maksimum 14,5 grader den 14.9. – der er
varmerekorden 19,8 grader fra den 1.9.1938.

- I noen av byene
Vær og vind bringer her noen få hoveddata fra disse
byene:

¤ OSLO-BLINDERN:
Middeltemp. = 15,0*C, som er hele 4,2*C over det
normale og dermed tangering av månedsrekorden fra
2006. Høyeste maks.temp, = 23,4*C den 7. I alt 12
dager med MAX>=20,0*C, samme som i 2006 og
2002. Rekorden på 14 nordiske sommerdager i
september er fra 1959 og 1939. Laveste min.temp, =
5,0*C den 24. NB: Ikke en eneste dag var
døgnmiddeltemperaturen under det normale! Den
15.9. var døgnmidlet 18,5*C, mot normalt 10,8! -
Månedsnedbørsum = 41,0 mm, som er 45,6% av det
normale. Største døgnnedbør = 19,5 mm den 24. da
47,6% av månedssummen kom.

¤ KRISTIANSAND-KJEVIK:
Middeltemp. = 15,0*C, som er 3,5*C over det normale
og gir ny rekord for obs.-perioden f.o.m. 1941.
Tidligere rekord på 14,9*C var fra 2006 og 1949.
Høyeste maks.temp. = 25,6*C den 15., som er rekord
så sent ut i måneden. Min.temp. = 6,0*C den 4. Heller
ikke på Kjevik var døgnmiddeltemperaturen under det
normale noen dag! Månedsnedbørsum = 36,1 mm,
som markerer den tørreste september på nøyaktig 30
år! Fyllingskvoten ble bare 25,6% av det normale, og
største døgnnedbør var beskjedne 9,8 mm den 28.

¤ STAVANGER-VÅLAND:
Middeltemp, = 15,9*C, som er 4,2 grader over
normalen og dermed ny rekord. Heller ikke i
Stavanger var døgnmiddeltemperaturen noen dag
under normalen. Maks.temp. = 27,3*C den 13., som
er ny fylkesvarmerekord. Min.temp. = 8,6*C den 30.
Månedsnedbørsum = 152,4 mm, som er 94,7% av det
normale. Største døgnnedbør = 27,2 mm den 11.

¤ BERGEN-FLORIDA:
Middeltemp. = 15,5 grader, som er hele 4,3 grader
over normalen. Dermed den varmeste september
siden 1999 og den tredje varmeste siden målingene i
Bergen startet for 150 år siden.
Maks.temp. = 27,6*C den 16. er halv grad høyere enn
tidligere lokale rekord på Florida og satte dermed ny
fylkesrekord i septembervarme i Hordaland. Dermed
røk den nesten 60 år gamle fylkesrekorden fra Voss-
Landsgymnaset på 26,7 grader fra den 2.9.1958.
Florida-målingene viste ellers i alt 13 dager med
maksimum >= 20,0*C – det er to flere enn i 1999.
Skikkelig norsk høysommervarme var det i to dager
(den 15. og 16.9.). Laveste min.temp. 7,9*C ble målt
så tidlig som den 4. Nedbørsummen ble 262,2 mm,
som er 92,7% av det normale.

¤ TRONDHEIM-VOLL:
Middeltemp. = 12,4*C, som er 3,4 grader over
normalen og markerer den varmeste september i
trønderhovedstaden på nøyaktig ti år. Maks.temp. =
19,7 grader, som betyr at det ikke ble noen dager
med norsk sommervarme der i byen. Min.temp. 5,4*C
ble målt så tidlig som den 5. Månedsnedbørsummen
ble 77,6 mm, som utgjør 70,5 prosent av det normale.

¤ BODØ-LUFTHAVNEN:
Middeltemp. = 12,0*C, som er akkurat tre grader over
det normale og har dermed vært den tredje varmeste
september i nordlandshovedstaden siden de første
målingene startet i 1911.
Heller ikke Bodø opplevde nordisk sommervarme i
siste måned, noe som skjer i gjennomsnitt hvert
tredje år. Den lokale varmerekorden er såpass høy
som 24,3 rader fra den 6.9.1968. Min.temp. = 5,2*C,
målt allerede den 3. Nedbørsummen på 153,7 mm er
nøyaktig 25,0 prosent større enn normalen. Det
våteste døgn (den 17.) ga 33,7 mm, som utgjør 21,9
prosent av månedssummen.

¤ TROMSØ-VERVARSLINGA:
Middeltemp. 9,7*C, som også er akkurat tre grader
over det normale. Siden første værstasjon ble
opprettet i Tromsø i 1867, blir årets den fjerde
varmeste. Maks.temp. = 17,3 grader den 26., som er
en uvanlig sen dato for slike temperaturer.
Døgnmiddeltemperaturen i Tromsø denne dagen var
12,8 grader, som er 0,7*C høyere enn normalt
høyeste døgnmiddel i perioden 19. – 31. juli. Noen få
dager tidlig i måneden var døgnmidlet under det
normale. Min.temp. = 0,8*C ble logget ut allerede den
3. At månedsminimum’en måles så tidlig som den 3.,
har bare skjedd en gang tidligere, nemlig i 2007 da
minimum’en ble målt allerede på månedens aller
første dag. Månedsnedbørsum = 88,8 mm, som er
87,1 prosent av det normale. De våteste dagene sto
for 36,1 prosent av månedssummen, med mest 16,7
mm den 12.

¤ VARDØ RADIO:
Middeltemp. = 8,6*C, som er akkurat to grader over
normalen. I til sammen fire dager var
døgnmiddeltemperaturen opp på tosifret antall
plussgrader, noe som innebærer en dag med sommer.
Normalt høyeste døgnmiddel i Vardø ligger på 9,7
grader i perioden 24. juli – 2. august. - Maks.temp. =
14,5*C den 14. Varmerekorden i september i Vardø er
overraskende nok såpass høy som 19,8 grader, målt
den 1.9.1938. Min.temp. = 3,0*C den 11. Nedbørsum
= 41,4 mm, som utgjør 76,7 prosent av normalen. De
to våteste dagene ga 46,9 prosent av hele
månedsnedbøren.
- - -
Når Klimatologisk månedsoversikt fra Obsklim-
divisjonen på Meteorologisk institutt foreligger over
helgen, vil det vise seg hvor mange steder som setter
ny rekord for månedsmiddeltemperaturen, som Vær
og vind i skrivende stund ikke har hatt mulighet til å
gjennomgå.
Copyright: Bernt LieTilbake

Nyheter

TRE TIDELER FRA JANUAR-NORGESREKORDEN: - Tafjord slo til med 18,7 grader natt til i går

Bærum, 30.01.24: - Fønvind i indre fjordstrøk på
Sunnmøre natt til mandag førte til at det i timen
mellom ti og elleve på kvelden i Tafjord ble logget ut
en maks.temp. på anseelige 18,7 grader, ser Vær og
Vind av data på seklima hos Meteorologiske

Les mer


TIDENES VARMESTE SEPTEMBERHELG: - Søndag toppet Sigdal-Nedre Eggedal sør i Buskerud med tangering av norgesrekorden på 28,6*C

Bærum, 12.09.23: I disse valgdager har Vær og
Vind helt oversett at NIBIO-klimastasjonen Sigdal-
Nedre Eggedal søndag nådde 28,6 grader i
maksimumstemperatur. Det er tangering av den
bare to år gamle norgesrekorden i septembervarme
fra Drammen!

Les mer


FREDAGSVARMEN I SUNNHORDLAND: - Etne bare tre tideler fra norgesrekorden i september

Mandal-Eigebrekk, 09.09.23: September har startet
rekordvarm både på Øst-, Sør- og Vestlandet. En
foreløpig topp kom i går, fredag, da den nye
klimastasjonen Etne II i Etne i Sunnhordland nådde
28,3*C i maks.temp. mens Stavanger endte på 27,5.

Les mer


Nyhetsarkiv

Bernt Lie, Rudsveien 22H, 1346 Gjettum
E-post: bernt.lie38@gmail.com
Site powered by WebOfficeOne ©