Proweb Logg inn:
Brukernavn: 
Passord:

Samarbeids- partnere:

 

 KALDESTE JULI PÅ ØSTLANDET: - Meteorologisk institutt forklarer Vær og Vind hvordan den griddete datarekken fra år 1900 fungerer


Mandal-Eigebrekk, 11.08.20: I et oppslag her på Vær og
Vind den 4.8. der Meteorologisk institutt kunne fortelle at
Østlandet har opplevd sin kaldeste juli på 50 år, og som vi
er dypt uenige i ut fra de faktiske tallene, svarer Met.no
oss i dag.


Vårt utgangspunkt var data for
månedsmiddeltemperaturene som vi fant i Klimatologisk
månedsoversikt fra Observasjon- og klimadivisjonen på
Meteorologisk institutt for bl.a. Østlandet. For et fåtall
av klimastasjonene i region Østlandet stemte dette
mens det for andre deler (nye fylker) stemte det
overhodet ikke.
Derfor stilte vi i vårt oppslag spørsmål ved hele
beregningsmetodene for månedstemperaturen i hele
landet og også regionalt.
På en tirsdag morgen som dette, den 11. august,
kommer forklaringen fra Meteorologisk institutt på
hvorfor de aktuelle fakta stemmer med den griddete
datarekken etter år 1900.

- Tilsvar til publisering på
"verogvind.net" den 4.8.2020
1. Er det beregningsfeil i månedsmiddeltemperaturene
for juli 2020 for de klimastasjonene som har normaler
for normalperioden 1961 -- 1990?
Det korte svaret her er nei. Beregninger av
månedsmiddeltemperatur på en enkelt målestasjon har
vært testet en rekke ganger, både før implementering i
database og under senere bruk, og alltid kommet ut
som korrekt.

2. Er det beregningsfeil i de tidligere
middeltemperaturene i juli for årrekken fram til 2019?
Igjen, om vi holder oss til den enkelte stasjon, så er
svaret nei. Når det gjelder indekser for hele Norge og
regioner av Norge kommer svaret på det under punkt 3.

3. Betyr det rett og slett, som Vær og Vind mener, at
landstemperaturen for Norge som helhet og at f.eks.
temperaturen i region Østlandet ikke stemmer?
Meteorologisk institutt utarbeider månedlig en
klimatologisk oversikt for Norge der avviket for
landstemperaturen mot normalperioden 1961 - 1990
inngår. Avviket i landstemperaturen er et mål for
hvordan temperaturen i hele landet utvikler seg over
tid, hvordan klimaet endres over tid.
Avviket for landstemperaturen beregnes med
veldokumenterte og anerkjente interpolasjonsmetoder.
Utgangspunktet er alle stasjoner som har normaler
for normalperioden 1961 - 1990. Avviket i
månedsmiddeltemperaturen for disse tilordnes sin
geografiske plassering i et kart over Norge der landet er
delt opp i “bokser” på 1 x 1 kilometer.
Interpolasjonsrutinen kjøres i ArcGIS med utgangspunkt
i stasjonenes månedsmiddelavvik og hver “boks” på 1 x
1 kilometer blir tilordnet et middelavvik for måneden.
Resultatet er et griddet datasett for månedsmiddelavvik.
Middelverdien av alle grid-cellene, 1 x 1 kilometer-
cellene, er månedsmiddelavviket for landet, eller avvik
for landstemperaturen.
Denne metoden er brukt for alle år tilbake til 1900, målt
mot 1961 - 1990-normalen, og gir oss et konsistent mål
på hvordan den klimatologiske utviklingen er for landet
sett under ett. Metoden er beskrevet i detalj i MET
report 04/2006 “Comparison of grid-based and station-
based regional temperature and precipitation series”,
Inger Hanssen-Bauer, Ole Einar Tveito & Hanna
Szewczyk-Bartnicka. Rapporten er tilgjengelig for alle,
den kan lastes ned her:
https://www.met.no/publikasjoner/met-report/met-
report2006/_/attachment/download/dd9d9481-5986-
4790915454dd5a4ceae7:4b95bfe33dcc6651f34bed4e1e
36399cb19bbdef/MET-report04-2006.pdf
Når månedsmiddelet for landet er beregnet, innføres
regionsgrensene og middelverdien av de grid-cellene
som er avgrenset av regionsgrensene, beregnes.
Meteorologisk institutt har etter Vær og Vinds
publisering eregnet månedsmiddeltemperatur for
regionene på nytt for juli måned i årene 1970 og 1974.
Resultatet er det samme som vi tidligere har publisert;
månedsmiddeltemperaturen for region Østlandet i juli
2020 er kaldere enn for juli 1974 og såvidt varmere enn
for juli 1970, altså den kaldeste på 50 år målt mot
normalperioden 1961 -- 1990. Arealet som utgjør region
Østlandet har ikke hatt en lavere
månedsmiddeltemperatur for juli måned siden 1970.
Månedsmiddeltemperaturen for region Østlandet
stemmer.
Med vennlig hilsen
Hans Olav Hygen,
seksjonsansvarlig for klimainformasjon
ved Observasjon- og klimadivisjonen
på Meteorologisk institutt.

- Etterord
Vær og Vind takker for svaret og oppklaringen fra
klimaforsker Hygen.
Sommerhilsen fra
Bernt Lie.


Tilbake

Nyheter

TO STEDER I ROGALAND FIKK OVER 100 MM NEDBØR SISTE DØGN: - 119,0 mm på Maudal i Gjesdal var det våteste

Bærum, 22.01.21: Mens ekstremværet Frode har herjet i
Nord-Helgeland, og Troms med vindkast opp i 50 m/s --
orkan starter på 32,7 m/s! -- har det samtidig kommet
svært mye nedbør i de to Rogalands-kommunene Gjesdal
og Lund: Opptil 119,0 mm!

Les mer


FÆRDERS NYE NORGESREKORD FOR ÅRSMIDDELTEMPERATUREN: - Står seg på 10,3*C og stryker dermed 10,0*C fra 2014 og Sola og Fister-Sigmundstad

Bærum, 02.01.21: Vær og Vind slo fast i et oppslag den
22.12. at Færder Fyr ville sette ny norgesrekord for høy
årsmiddeltemperatur med 10,3*C. Når månedsdata for
hele 2020 nå er tilgjengelig i Meteorologisk institutts
datavarehus, er dette klart.

Les mer


REKORDNEDBØR FØR KVIKKLEIRERASET I GJERDRUM: - Overmettet leiregrunn raste ut i ca 700 meters lengde og 300 meters bredde

Bærum, 01.01.21: Den katastroferammede kommunen
Gjerdrum er ikke dekket inn på Meteorologisk institutts
nett. Kommunene omkring som Nittedal, Lillestrøm,
Nannestad og Ullensaker er dekket. Stasjonen Skedsmo-
Hellerud ligger ca 8 km SSW for Ask.

Les mer


Nyhetsarkiv

Bernt Lie, Rudsveien 22H, 1346 Gjettum
E-post: bernt.lie38@gmail.com
Site powered by WebOfficeOne ©