Proweb Logg inn:
Brukernavn: 
Passord:

Samarbeids- partnere:

 

 -Trekkfugler kvitrer om klima : Tidlige svaler varsler laaang og varm sommer ...


14.05.07: - Lytt til fuglene! De har mye å lære oss om effekten av klimaendringene. Når trekkfuglene nå inntar luftrommet vårt, bærer de med seg varsel om en natur i endring, heter det i en stikktittel til en kronikk i Aftenposten mandag morgen side 4.

Av værstatistiker Bernt Lie

- Trekkfugler kvitrer om klima, er tittelen på en kronikk i Aftenpostens morgennummer i dag, mandag 14. mai, på side 4 i Kultur-delen av avisen. De tre forskerne Endre Knudsen, Torbjørn Ergon og Nils Chr. Stenseth ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese, Biologisk institutt ved Universitetet i Oslo har begått kronikken.

- En svale gjør ingen sommer
ET VARSEL. En svale gjør ingen sommer, heter det - klokelig, for noen er alltid tidligere ute enn andre, og for låvesvalen tar det mer enn en måned fra de første til de siste ankommer landet vårt. På den tiden rekker sommeren å komme, skriver de tre forskerne i kronikken.

Allerede den 28. april
Første mai-helgen tilbrakte på Sørlandet, lengst sørøst i Mandal kommune, på familiens landsted på Eigebrekk. Tidlig om morgenen, omkring værobservarvasjonen kl. 08.00, lørdag 28. april fløy en enslig låvesvale kvitrende over eiendommen og krysset litt fram og tilbake over det grønne jordet og noen sving utover strandkanten og sjøen. Utpå ettermiddagen samme dag hadde førstemann fått følge av fire-fem artsfrender, så nå var de mange nok til å stifte de tre første svale-familiene på Eigebrekk. - Datoen var altså 28. april; det er én dag tidligere enn hva jeg i årenes løp har observert av tidlig tilbakekomst av de kjære, kvitrende sommertegnene.
Også omkring hjemmebasen i vestre Bærum, på Dønski, observerte jeg sommerens første svaler rekordtidlig i år: Om ettermiddagen tirsdag 8. mai var en hel liten flokk kommet, som svingte seg i flotte flukter og sving omkring ett av hushjørnene til den nærmeste høyblokken på Dønskitoppen.
Den 8. mai er rekordtidlig ankomst for låvesvalene i vestre Bærum; ett år husker jeg at jeg oppdaget den første kvitrende flokken den 11. mai! I farten tar jeg ikke året. Men det kan ha vært for tre-fire år siden siste gangen og omkring ti år siden (rekordsommeren 1997?) gangen før derigjen.

- Varsler svalene noe?
I fjor ble de første låvesvalene her i vestre Bærum oppdaget omkring den 10./11. mai, med andre ord svært tidlig! Sommeren 2006, dvs. de tre månedene juni og juli og august, ble den nest varmeste siden målingene her startet i 1970. Middeltemperaturen for de tre månedene ble 17,7 grader, mot normalt 15,6 grader. Under rekordsommeren 1997 var middeltemperaturen 18,4 grader. I 2002 var middeltemperaturen for sommeren 17,6 grader, og både i 2003 og 1976 var den 17,2 grader.

Somrene i hovedstaden
I år er det den 70de sommeren at Oslo-været blir observert fra Blindern. De aller varmeste somrene (juni - august) siden 1937 var disse, med angivelse av middeltemperatur for de tre månedene til sammen (normalen er 15,6 grader):

1997: 18,7 grader
1947: 18,6 grader
2002: 18,1 grader
1955: Også 18,1 grader
2006: 18,0 grader
1969: 17,6 grader
1959: 17,3 grader
1976: 17,2 grader
1945: Også 17,2 grader.

Dermed har vi satt på plass de ni aller varmeste somrene siden 1937.

Sommersesongen mai - september
Fordi svalene kom rekordtidlig i fjor, men altså et par-tre dager senere enn i år, kan det være interessant å se litt på hva middeltemperaturen for de fem månedene mai til og med september har vært i hovedstaden siden 1937, dvs. hvorvidt en tidlig ankomst av låvesvalene også varsler en laaang og varm sommer. I 2006 ble middeltemperaturen for de nevnte fem månedene, beregnet av oss her på www.varviggo.no, lik 16,22 grader, mens det normale er 13,68 grader.
Andre varme sommerperioder, relatert til temperaturene på Oslo-Blindern hos Meteorologisk institutt selv, fremkommer slik:

1947: 16,76 grader
2002: 16,04 grader
1997: 15,50 grader
1959: 15,24 grader
1955: 15,02 grader
2003: 14,98 grader
1969: Også 14,98 grader
1975: 14,80 grader
1976: 14,52 grader.

Rangeringen av de ni varmeste sommersesongene mai - september gjennom de seneste 70 årene ble, som dere ser, litt annerledes enn for tremånedersperioden juni - august.

Forskjeller i lufttrykk
- Imidlertid styres været og klimaet i Nord-Europa i stor grad av lufttrykksforskjeller mellom nordlige og subtropiske havområder, altså av den nordatlantiske oscillasjonen, skriver de tre forskerne Knudsen, Ergon og Stenseth ved Biologisk institutt, Universitetet i Oslo.
Milde vintrer i Norge skyldes innstrømming av milde og fuktige luftmasser fra sørvest.

Endringer i ankomsttid
- Dette er data av stor interesse for miljøovervåking og forskning. En analyse av trekkfuglenes ankomst til norske, svenske og finske fuglestasjoner siden tidlig på 1980-tallet, viser at tidlig ankommende låvesvaler i gjennomsnitt kommer 0,25 dager tidligere pr år og således er ganske representative for langtidstrekkerne våre (de som overvintrer i Afrika og Sahara).
Ser vi på data fra hele trekksesongen, finner vi at langdistansetrekkerne i gjennomsnitt ankommer 0,13 dager tidligere pr år. Over en periode på 50 år vil dette utgjøre bortimot en uke, konkluderer de tre forskerne ved Biologisk institutt ved UiO i kronikken i mandagens morgenutgave av Aftenposten.

- Hva med sommeren 2007?
Rekordtidlig tilbakekomst av låvesvalene, både lengst sør på Sørlandskysten og her i hovedstadsregionen, indikerer at låvesvalene har innrettet seg på en lang og varm sommer. Det skal bli interessant å se hvor gode varslere de er av sommerværet på Østlandet og Sørlandet.


Tilbake

Nyheter

SISTE UKES OG HELGENS EKSTREMVÆRVARSLER: - Kom langt mer regn i Møre og Romsdal og Trøndelag enn varslet; vinden søndag voldsommere

Bærum, 17.01.22: Selv mandag formiddag i våre rolige
deler av Bærum vaier de store trærne fra side til side etter
stormkastene som herjet her i natt. Langt verre var det i
Møre og Romsdal der vindkastene var oppe i 54,0 m/sek
eller 194,4 km/t...

Les mer


UVÆRET I MIDT-NORGE: - Vindkast opp i 194,4 km/t i Gjemnes kommune i dag

Bærum, 16.01.22: Under uværet i Midt-Norge søndag er
det målt vindkast opp i 194,4 km/t. Det svarer til kategori
III på den amerikanske Saffir-Simpson orkanskalaen.
Såvidt Vær og Vind kan se, er dette nesten som da
nyttårsorkanen 1991/92 sto på.

Les mer


EKSTREMVÆRET GYDAS REGNVÆR I TO DØGN: - Opptil 201,9 mm nedbør på Tresfjorden i Vestnes i ytre Romsdal

Bærum, 14.01.22: Det andre døgnet av ekstremværet
Gyda i Midt-Norge ga opptil 72,2 mm nedbør på Innerdalen
i Sunndal kommune. Totalt 201,9 mm fanget
nedbørstasjonen Tresfjorden i Vestnes i ytre Romsdal opp i
løpet av de to døgnene.

Les mer


Nyhetsarkiv

Bernt Lie, Rudsveien 22H, 1346 Gjettum
E-post: bernt.lie38@gmail.com
Site powered by WebOfficeOne ©