Proweb Logg inn:
Brukernavn: 
Passord:

Samarbeids- partnere:

 

 OSLO: - Ekstremværet i hovedstaden (LXXXVI)


Mandal-Eigebrekk, 05.04.10: Ut gjennom april blir måneden 5,5 grader varmere på Blindern ifølge normalene for 1961 - 1990. Månedsnormalen er 4,5 grader. I løpet av de siste 19 årene er april blitt 0,9 grader varmere og samtidig 12,2 prosent fuktigere ...

Hittil i april, dvs. til og med første påskedags kveld, har det varmeste på Blindern vært de 10,9 gradene som var i går. Det er faktisk det varmeste hovedstaden har hatt på denne siden av årskiftet!

Siste 19 år
Det "løpende" (glidende) 30-årsmidlet for månedsmiddeltemperaturen på Blindern har i løpet av de siste 19 årene steget fra gjeldende normal = 4,5 grader (1961 - 1990) til 5,4 grader som gjennomsnitt for de 30 årene 1980 - 2009. Med samme takt i oppvarmingen av april fram til og med år 2020 vil den nye normalen for normalperioden 1991 - 2020 bli 5,9 grader.
Ikke minst de tre siste årenes april-måneder har bidratt til dette. Gjennomsnittet for april for de tre foregående årene er 7,3 grader!

De ti varmeste
For å gi en ramme om den globale oppvarmingen, som også her til lands begynte å gjøre seg gjeldende høsten 1987, lister vi her opp de ti høyeste middeltemperaturenme for april måned for de vel 70 årene som er gått etter at "været for Oslo" ble flyttet opp til Blindern i 1937:

¤ 7,7 grader i 2009
¤ 7,6 grader i 2007
¤ 7,5 grader i 1974
¤ 7,4 grader i 2004
¤ 7,0 grader i 2005
¤ 6,9 grader i 2002
¤ 6,8 grader i 1948
¤ 6,7 grader i 1946 og 2008
¤ 6,6 grader i 1999
¤ 6,4 grader i 1943, 1945, 1952, 1968, 1990 og 1993.

Som man ser, var april i fjor rekordvarm: Med et middel på 7,7 grader. Så alle de tre foregående årene bidro sterkt til å fortsette den stigende tendensen.

Ekstremtemperaturene
Maksimum
Normalt høyeste maksimumstemperatur i april på Blindern er i normalperioden 1961 - 1990 = 16,9 grader. De siste 19 årene har den steget med 1,1 grader til 18,0 grader som gjennomsnitt (normal) for 30-årsperioden 1980 - 2009.
Denne stigningen har skjedd til tross for at vi har hatt kjølige april-måneder som f.eks. i 1985 da høyeste temperatur bare var 12,4 grader (den 22.), i 2006 da maks'en var 13,2 grader (den 27.), i 1991 da maks'en nådde 14,4 grader (den 25.) og i 1988 da 14,7 grader var det varmeste (den 29.).
Her er de ti høyeste april-temperaturene (maks'ene) på Blindern fra og med 1937:

* 25,4 grader den 29.4.2000 (REKORDEN!)
* 24,7 grader den 26.4.1993
* 24,4 grader den 27.4.1993
* 22,2 grader den 30.4.2000
* 21,8 grader den 30.4.1984
* 21,5 grader den 27.4.1946
* 21,4 grader den 28.4.1987
* 21,2 grader den 24.4.1995
* 21,0 grader den 25.4.1993
* 20,8 grader den 14.4.1989.
Til sammen på de seneste 73 årene har det vært i alt 18 nordiske sommerdager i april (maksimum lik eller over 20,0*C). Hele fem av disse forekom i 1993 og to i år 2000.
En eneste høysommerdag har forekommet, nemlig varmerekorden på 25,4 grader fra den nest siste april-dagen i år 2000.
Ved det gamle Observatoriet ved Solli var april-rekorden lik 25,9 grader, fra den siste april-dagen i 1913. Året 1913 er det eneste året før 1937 at det har vært høysommer i hovedstaden i april. - Høysommer er det når maksimumstemperaturen er 25,0*C eller høyere, en definisjon som bl.a. SMHI (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut) har brukt i svært mange år.

Noen april-ekstremer ved Observatoriet
> 25,9 grader den 30.4.1913
> 24,0 grader den 26. og 28.4.1921
> 22,2 grader den 22.4.1914
> 22,1 grader den 24.4.1901
> 21,8 grader den 30.4.1937
> 21,6 grader den 30.4.1930
> 21,3 grader den 20.4.1911 og 27.4.1918
> 21,0 grader den 22.4.1912
> 20,4 grader den 10.4.1906.
Dermed har vi også satt på plass den tidligste datoen for en nordisk sommerdag i hovedstaden: Den 10. april. Året var 1906.
På landsbasis er denne datoen den 3. april, fra året 1946 og satt på den for lengst nedlagte værstasjonen Kristiansand S.-Eg.

Det kaldeste
Ved Observatoriet på Solli var kulderekorden i april -16,1 grader, som ble måltpå den første april-dagen i 1881. Fire år tidligere hadde temperaturene vært nede i 12,5 minus, mens temperaturene f.eks. i april 1912 stoppet på -9,9 grader.
De ti laveste enkeltmålingene på Blindern har vært disse:
> -14,9 grader den 4.4.1942
>> -9,8 grader den 17.4.1966
>> -9,4 grader den 18.4.1966
>> -9,2 grader den 6.4.1940 og 3.4.1942
>> -9,0 grader den 3.4.1941
>> -8,7 grader den 8.4.1977
>> -8,2 grader den 2.4.1944
>> -8,1 grader den 7.4.1941 og 9.4.1955
>> -8,0 grader den 1.4.1961
>> -7,9 grader den 5.4.1942.
Som alle vil se, er det ytterst sjeldent at det har vært svært kaldt etter den 9. april.
- - -
Med dette som bakteppe bringer Vær og vind her og nå fram det mest ekstreme av temperatur, nedbør- og snøforhold som har forekommet i hovedstaden de siste ca 150 årene; før 1937 ved Observatoriet ved Solli og før 1877 ved Meteorologisk institutts hovedkontor i
Nordahl Bruns gate, for de første 15 dagene av april:

1. april: Varmest: 14,6*C, Blindern, 2007. Kaldest: -16,1*C - kulderekorden i april! -, Oslo I, 1881. Våtest: 26,4 mm nedbør, Blindern, 1994. Mest snø: 70 cm - snødybderekorden i april! -, Blindern, 1951.

2. april: Varmest: 18,1*C, Oslo I, 1892. Kaldest: -8,2*C, Blindern, 1944. Våtest: 13,7 mm, Blindern, 1994. Mest snø. 68 cm, Blindern, 1951.

3. april: Varmest: 17,4*C, Blindern, 1946. Kaldest: -9,0*C, Blindern, 1941. Våtest: 21,1 mm, Blindern, 1950. Mest snø: 65 cm, Blindern, 1951.

4. april: Varmest: 14,8*C, Blindern, 1974. Kaldest: -14,9*C, Blindern, 1942. Våtest: 21,4 mm, Blindern, 2000. Mest snø: 63 cm, Blindern, 1951.

5. april: Varmest: 16,5*C, Blindern, 1974. Kaldest: -6,1*C, Blindern, 2000. Våtest: 19,5 mm, Blindern, 1953. Mest snø: 62 cm, Blindern, 1951.

6. april: Varmest: 18,7 grader, Blindern, 1974. Kaldest: -9,5*C, Oslo I, 1888. Våtest: 13,3 mm, Blindern, 1967. Mest snø: 60 cm, Blindern, 1951.

7. april: Varmest: 19,5*C, Bindern, 1974. Kaldest: -8,1*C, Blindern, 1941. Våtest. 15,5 mm, Blidern, 2008. Mest snø: 54 cm, Blindern, 1951.

8. april: Varmest: 18,7*C, Blindern, 1974. Kaldest: -8,7*C, Blindern, 1977. Våtest: 26,3 mm, Blindern, 1982. Mest snø: 51 cm, Blindern, 1951.

9. april: Varmest: 16,8*C, Blindern, 1945. Kaldest: -8,1*C, Blindern, 1955. Våtest: 15,8 mm, Blindern, 2009. Mest snø: 46 cm, Blindern, 1951.

10. april: Varmest: 20,4*C, Oslo I, 1906. Kaldest: -9,9*C, Oslo I, 1912. Våtest: 24,0 mm, Oslo I, 1900. Mest snø: 43 cm, Blindern, 1951.

11. april: Varmest: 17,5*C, Blindern, 2005. Kaldest: -7,1*C, Oslo I, 1913. Våtest: 13,3 mm, Oslo I, 1914. Mest snø: 43 cm, Blindern, 1966.

12. april: Varmest: 18,0*C, Oslo I, 1925. Kaldest: -6,6*C, Blindern, 1966. Våtest: 11,8 mm, Blindern, 1963. Mest snø: 43 cm, Blindern, 1966.

13. april: Varmest: 18,6*C, Blindern, 2007. Kaldest: -8,2*C, Oslo I, 1882. Våtest: 20,7 mm, Oslo I, 1931. Mest snø: 42 cm, Blindern, 1966.

14. april: Varmest: 20,8*C, Blindern, 1989. Kaldest: -6,5*C, Blindern, 1966. Våtest: 20,1 mm, Oslo I, 1930. Mest snø: 42 cm, Blindern, 1966.

15. april: Varmest: 19,8*C, Blindern, 1989. Kaldest: -12,5*C, Oslo I, 1877. Våtest: 24,4 mm, Blindern, 1963. mest snø: 42 cm snødybde, Blindern, 1966.
- - -
Neste oppdatering av ekstremene i Oslo kommer i midten av måneden.
Copyright: Bernt Lie
Tilbake

Nyheter

ORANSJE FAREVARSEL OM STYRTREGN I VESTFOLD OG ØSTFOLD TORSDAG: - Da var skybruddet over Tjøme over for tre timer siden

Børum, 01.08.21: På Meteorologisk institutt nettside --
som Kommunikasjon er ansvarlig for -- ble det lagt ut
oransje farevarsel for styrtregn i Vestfold og Østfold kl.
11.50, samtidig med at de nye norgesrekordene for
korttidsnedbør var målt...

Les mer


REGNMÅLREN PÅ TJØME FIKK FULLTREFF AV SKYBRUDD TORSDAG MORGEN: - På halvannen time ble 13% mer enn månedsnormalen for juli fanget opp

Bærum, 30.07.21: Mens Vær og Vind opplevde danske
sommerregnbyger torsdag morgen, ble det fulltreff av det
lokale skybruddet over Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme i den
offisielle måleren på 27420 TJØME. På litt over en time var
månedsnormalen nådd!

Les mer


NORDJYSK SKYBRUDD TRAFF IKKE DMIs REGNMÅLERE: - "Bare" 3,8 mm på ti minutter i byen Tylstrup

DK-Bredsten, 28.07.21: Det voldsomme skybruddet som
Vær og Vind passerte gjennom på E 39 i går ettermiddag,
traff ingen av DMI sine offisielle regnmålere. Vi har dagen
derpå gått gjennom hva de ulike stedene fikk, ifølge DMIs
nettsider.

Les mer


Nyhetsarkiv

Bernt Lie, Rudsveien 22H, 1346 Gjettum
E-post: bernt.lie38@gmail.com
Site powered by WebOfficeOne ©