Proweb Logg inn:
Brukernavn: 
Passord:

Samarbeids- partnere:

 

 VERDENSVÆRET 8: - Årets august globalt sett ble likså varm som den rekordvarme august var i fjor


Mandal-Eigebrekk, 30.09.15: Begge de to amerikanske
forskningsinstitusjonene NOAA og NASA er samstemte i
at årets august globalt sett ble tidenes varmeste. 2015
ligger dermed an til å bli det varmeste i
temperaturrekken som går tilbake til 1880.


Vær og vind har hatt tilgang til statistikken fra den
amerikanske romfartsorganisasjonen NASA. Den viser
at årets august i gjennomsnitt nede på vår klode ble
0,81 grader varmere enn i deres normalperiode 1951
– 1990 (de benytter ikke den internasjonalt vedtatte
normalperioden 1961 – 1990 som alle
medlemsorganisasjonene i WMO (Verdens
meteorologiorganisasjon) har benyttet i snart 25 år).
Fjorårets august endte på 0,82*C over deres 1951 –
1980-normal.
Både NOAA og NASA regner med at årets El Niño i det
sentrale Stillehavet vil bringe den globale
årsmiddeltemperaturen enda høyere enn fra
rekordåret i fjor på +0,78*C over det normale.

- August de siste årene
Den siste av de tre tradisjonelle sommermånedene
her hjemme, august, ga som resultat for hele landet
vårt under ett en landstemperatur på 1,8 grader over
det normale. I fjor endte august-landstemp’en på
1,0*C over normalen.
Vær og vind har sett nærmere på den globale
middeltemperaturen iht NASAs beregninger (Land-
Ocean Temperature Index in 0,01 degrees Celsius
base period: 1951 – 1980) og finner følgende positive
avvik for de ti varmeste august-månedene:

+0,82 i 2014
+0,81 i år
+0,74 i 2011
+0,71 i 2006
+0,69 i 1998 og 2009
+0,66 i 2003 og 2010
+0,64 i 2012
+0,63 i 2005.

Med dette som bakteppe gjengir vi hovedpunktene i
oppsummeringen som er gjort av WWW / WMO over
det globale augustværet.

- Tvillingorkaner i Stillehavet
For første gang ble to kategori IV-orkaner i det
sentrale Stillehavet observert samtidig. Her i Europa
ble den tyske all time high-temperaturen fra juli i år
tangert. På Midt-Atlanteren nådde Fred orkans styrke
lenger øst, dvs. nærmere den afrikanske vestkysten,
enn noen annen tropisk storm har gjort tidligere. Hav-
isens utbredelse omkring Antarktis var for første gang
siden 2011 mindre enn normalt. I Arktis derimot var
hav-isens utbredelse ved månedsskiftet august /
september som i 2011 og 2007.

- Rekordvarmt i Europa
August 2015 var varm eller meget varm i Sentral-
Europa med månedsmiddeltemperaturer fire til seks
grader over det normale. Tyskland opplevde tidenes
nest varmeste august, mens Österrike kunne notere
seg for den fjerdevarmeste august nest etter 2003,
1992 og 1807. Sveits fikk sin femtevarmeste august
denne gang mens resten av Europa hadde
middeltemperaturer som i mange regioner oversteg to
grader.

- Varmebølgen
En skikkelig varmebølge med temperaturer over 35
grader dekket store deler av Europa i dagene den 7. –
9.8., da det ble satt en rekke lokale og nasjonale
varmerekorder, både for august og også noen all time
high. Tyskland kunne notere seg for tangering av
rekorden fra den 5. juli på 40,3 grader i byen
Kitzingen fredag den 7. Strasbourg (Frankrike) og
Berlin (Tyskland) med henholdsvis 125 og 139 års
målinger satte nye rekorder. Lørdag den 8. hadde den
litauiske hovedstaden Vilnius varmerekord gjennom
sine 115 år, tilsvarende i den hviterussiske
hovedstaden Minsk. Meteorologen Maximilano Herrera
noterte 19 værstasjoner i Tsjekkia med nye rekorder
eller tangeringer av gamle.

Kraftig regn og kaldt vær
Søndag den 23.8. forekom det kraftig regnvær i
grenseområdet mellom Frankrike og Italia. San Guisto
(Italia) målte 173 mm på tolv timer. Montpellier på
den franske Azurkysten fikk 169 mm på de samme
tolv timene og hele 108 mm på én enkelt time!
Selv om det for mesteparten av Europa handlet om
varme i august, var det andre områder av vår egen
verdensdel der august var mer normal eller faktisk
kjøligere enn normalt. I den europeiske delen av
Russland og på De britiske øyer ble august lokalt
omkring en grad kjøligere enn normalt.

- Rekordvarme i sentrale USA
Temperaturoverskudd dominerte også i Nord-Amerika
der det østlige av Canada og vestlige USA hadde en
måned som var fra to til nærmere fire grader varmere
enn normalt. Byen Yuma i staten Arizona opplevde sin
varmeste måned uansett siden oppstart av
værmålingene i 1876.
I delstatene Oregon og Washington var det en rekke
steder med mer enn 100 års observasjonsserier som
både lørdag den 1. og søndag 2.8. satte nye
varmerekorder, og i Jackson (Mississippi) hadde man
en periode på 34 døgn med maksimumstemperaturer
på 35*C eller enda høyere. Byen tøyde dermed sin
hittil lengste varmebølge fra juli-august 1896 med fem
døgn!

- Tropiske orkaner
Tre tropiske sykloner – Danny, Erika og Fred – utviklet
seg på Atlanteren i løpet av august. Kraftigst av disse
var Danny som fredag 21.8. kortvarig nådde kategori
III på Saffir-Simpsons femtrinns orkanskala. Danny
tapte seg raskt og gjorde ikke mye vesen av seg i
Karibien.
Det gjorde til gjengjeld Erika som den 27. / 29.8. dro
inn over De små antiller, Puerto Rico, Haiti og Den
dominikanske republikk. I orkanens spor fulgte
ekstreme regnmengder med jordskred og
oversvømmelser som følger. Canefield på Dominica
fikk 322 mm regn på 24 timer.
Mest spesiell av de tre august-orkanene på Midt-
Atlanteren var Fred som på månedens aller siste dag
nådde orkans styrke lenger øst enn noe annet tropisk
uvær har gjort i denne delen av Atlanteren. Mandag
31.8. passerte Fred Kapp Verde-øyene med kraftig
regn og middelvind opp i orkan (mer enn 32,7 m/s).
Forrige gangen at en tropisk orkan passerte Kapp
Verdeøyene, var i 1892!
I det østlige Sillehavet utviklet fire ropiske sykloner
seg til orkaner; av disse var Jimena den kraftigste
som nådde kategori IV på Saffir-Simpsons fem-trinns
orkanskala.

- Fra kaldt til varmt i Asia
Innen et mindre område i Vest-Sibir var
temperaturunderskuddet for august omkring to til 2,5
grader. På verdensbasis var dette det eneste større
bebodde område der måneden som helhet var mer
enn to grader kaldere enn normalt.
Resten av Asia ble ellers dominert av varmt vær. Øst i
Sibir og i Mongolia var måneden to til fire grader
varmere enn normalt.
Japan ble i de ti første august-dagene preget av litt av
en varmebølge. I Nemuro på den japanske nordøyen
Hokkaido ble de notert 33,6 grader onsdag 5.8., noe
som er det varmeste i august der siden 1931.
I hovedstaden Tokyo med temperaturmålinger fra
1875 ble det til sammen åtte døgn på rad med
maks.temp’er på 35,0*C og høyere. Det er akkurat
dobbelt så mange som det tidligere har forekommet
ved fem ulike tilfeller i årene 1978 – 2013.
Rekordvarmt var det også i traktene omkring
Bajkalsjøen i Russland den 8. – 10.8.
Mandag 20.8. ble det målt 50,0 grader i pilegrimsbyen
Mekka i Saudi-Arabia. I de 31 årene som målingene
har pågått der i byen, er det første gang at
temperaturen når femti blank i august måned!
Aller varmest globalt sett i august var det i Kuwait
søndag 2.8., jfr temperaturoversikten i de ulike
verdensdelene helt på slutten av denne saken.

- Fire Stillehavs-orkaner
Årets hittil kraftigste tropiske orkan (taifun i Sørøst-
Asia), Soudelor, nådde kategori V og dermed det
høyeste trinnet på Saffir-Simpsonsskalaen. Den
forårsaket omfattende skader da den fôr fram over
Taiwan og China i dagene den 7. – 10.8. I taifunens
kjølvann falt det virkelig store regnmengder. På to
døgn fikk Taipingshan på Taiwan til sammen 1.315
mm regn. Av dette kom 483 mm fredag 7.8.
Månedens største regnmengde på 24 timer ble
imidlertid 717 mm i Duonalidao på Taiwan.
(ÅRSNORMALEN på Oslo-Blindern er 763 mm; red's
merknad.)
Til og med de nordlige Mariannene ble ramt hardt av
taifun Soudelors fremfart i starten på august.
Taifunens øye passerte øyen Saipan søndag 2.8. og
dens 48.000 innbyggere. Ifølge Hongkong Observatory
ga ytterkantene av Soudelor opphav til rekordhøye
temperaturer i byen. Mangemillionersbyen målte 36,3
grader lørdag den 8.8., som er nytt absolutt
rekordnivå for byen hvor målingene har foregått siden
1883. Tidligere varmerekord på 36,1*C stammet fra
august 1990 og 1900.
I tillegg til Soudelor utviklet ytterligere tre tropiske
sykloner seg til taifuner. Kraftigst av disse var Atsani
som onsdag den 19.8. kortvarig ble klassifisert som
kategori V-taifun.

- Rekorder også i Arktis
Lørdag 1.8. opplevde Ostrov Vize i det nordlige
Russland sin varmeste augustdag siden målingene der
ble startet i 1946. Også Barentsburg på det sørvestlige
Spitsbergen hadde sin varmeste augustdag denne
dagen. Der startet målingene i 1932.
Månedens høyeste temperatur i Arktis ble 22,5 grader
fredag 7.8. på Southampton Island i Hudsonbukten i
Canada.
Hav-isens utbredelse i Arktis var på et fortsatt meget
lavt nivå ved slutten av august, omtrent som på
samme tid i årene 2011 og 2007.

- Sjeldent kraftig regn i Atacamaørkenen
Praktisk talt samtlige målestasjoner i Sør-Amerika
kunne oppvise temperaturoverskudd for den siste
vintermåneden (august). I Paraguay, deler av Brasil
samt det nordøstlige Argentina var måneden fire til
seks grader varmere enn normalt. Merkverdig var det
at verdensdelens høyeste temperatur 42,5 *C ikke ble
målt før mandag 31.8., altså på månedens aller siste
dag.
Søndag 9.8. falt det elleve millimeter regn i løpet av
seks timer og 14 mm på 24 timer i Antofagasta i
Atacamaørkenen i Chile. Regnet falt på et ellers
knusktørt jordsmonn og førte til oversvømmelser og
jordskred. Atacama-ørkenen er et av verdens tørreste
steder, og den normale årsnedbørsummen i byen
Antofagasta er bare 3,8 mm! På seks timer fikk byen
dermed en regnmengde som svarer til mer enn tre års
normal nedbør.

- Ekstremt varmt i Egypt
August ble varm eller meget varm i Nord-Afrika med
to til fire graders temperaturoverskudd i mange
områder, spesielt i Egypt der et mindre område hadde
det mer enn fire grader varmere enn normalt. Fredag
7.8. var det hele 43,9 grader i Minya. Det er nøyaktig
1,7*C høyere enn tidligere rekord fra 1962.
Byen Bilma i Niger i Vest-Afrika tangerte torsdag 13.8.
sin august-rekord fra 2006 på 46,1*C. Måleserien der
går 76 år tilbake i tid.
Verdensdelens høyeste temperatur ble 48,5*C i
Dongola i Sudan torsdag 20.8.
Også i det nordlige av Sør-Afrika, østlige Botswana og
sørlige Zimbabwe var det varmt, i hovedsak to til tre
grader varmere enn normalt.

- Down under
Over store deler av Australia ble den siste
vintermåneden august nokså normal
temperaturmessig. Derimot på øystaten Tasmania ble
det meget kjølig, faktisk den kaldeste siden 1951.
Lørdag 8.8. rapporterte værstasjonen Liawenee minus
11,1 grader, som er ny tasmansk kulderekord i
august.
Også på New Zealand var det bistert noen dager, da
det f.eks. mandag 10.8. ble målt minus 7,6 grader i
Appleby (oppstart i 1932), ny lokal kulderekord.
Kontrastene på NZ var store. I og med at Christchurch
(oppstart 1863) målte 23,8 grader i maksimum som
ny varmerekord for august for målinger som har
pågått siden 1863.

- Vått også
Innledningen på august ble rekordvåt mange steder i
delstaten Western Australia (WA). Fem steder med
mer enn hundre årige måleserier slo gamle
døgnrekorder. Men betydelig større døgnmengder
forekom i dagene 24./26. august da delstaten New
South Wales (NSW) ble rammet av rekordregn.
Nedbørstasjonen Nowra Treatment fikk 230 mm
onsdag den 26., som ny rekord gjennom stedets 117-
årige nedbørhistorie. Samme dag målte Kangaroo
Valley hele 278 mm, som ble månedens største
døgnsum i august for Australia og Oceania.
Midt ute i Stillehavet var det på Hawaii at den store
værdramatikken utspant seg. I forbindelse med det
tropiske lavtrykket Kilo falt det omkring 112 mm regn
på 24 timer den 23./24.8. i Honolulu (oppstart 1877).
Samlet månedsnedbømrsum der ble 194 mm, hele 80
mm mer enn den tidligere månedsrekorden for august
fra 1888.
Øygruppen hadde det også ekstremt varmt midt i
måneden. Hilo på hovedøyen Big Island fikk sin aller
varmeste august-måned, og lørdag 15.8. ble det målt
31,1 grader i Kealakekua, som er det varmeste i
stedets 108-årige værhistorie.

- Kilo og Loke
To tropiske sykloner utviklet seg omkring datolinjen i
august. Dermed har i alt fem tropiske sykloner utviklet
seg hittil i 2015, noe som er ny rekord. Den tidligere
rekorden på fire stammer fra året 1982 da en meget
kraftig El Niño utviklet seg.
Lørdag 29.8. ble både Ignacio og Kilo klassifisert som
kategori IV-orkaner, noe som er første gang at noe
lignende er blitt oppdaget. Enda mer imponerende blir
det å se at orkanen Jimena i det helt østlige Stillehavet
nådde kategori IV på samme tid, avslutter WWW /
WMO sitt tilbakeblikk på det globale været i august
2015.

EKSTREMTEMPERATURENE OG
STØRSTE DØGNNEDBØR
Vær og vind innleder med de norske ekstremene vi
har funnet i Klimatologisk månedsoversikt, før vi
formidler ekstremene fra de ulike verdensdelene:

NORGE
¤ 29,2*C, Brusdalsvatn II i Ålesund, torsdag den 19.
¤ -3,7*C, Filefjell-Kyrkjestølane, lørdag den 1.
* 92 mm nedbør, Sand i Ryfylke, søndag den 30.

EUROPA
¤ 42,7*C, Gorodovikovsk, Russland, og Novyj
Ushtogan, Kazachstan, begge lørdag den 1.
¤ -4,0*C, Kanevka, Russland, mandag den 31.
* 210 mm, Soament, Frankrike, søndag den 23.

NORD-AMERIKA
¤ 50,6*C, Death Valley, California, lørdag den 15.
* 322 mm, Canefield, Den dominikanske republikk,
lørdag den 29.

ASIA
¤ 52,5*C, Mitribah, Kuwait, søndag den 2.
* 717 mm, Duonalidao, Taiwan, lørdag den 8.

ARKTIS
¤ 22,5*C, Coral Harbour, Southampton Island i Hudson
Bay, Canada, fredag den 7.
¤ -39,6*C, GeoSummit (3.255 m.o.h.), Grønland,
torsdag den 27.

SØR-AMERIKA
¤ 42,5*C, Villamontes, Bolivia, mandag den 31.
* 236 mm, Paco de los Toros, Uruguay, onsdag den
12.

AFRIKA
¤ 48,5*C Dongola, Sudan, torsdag den 20.
¤ -9,7*C, Buffelsfontein, Sør-Afrika, søndag den 2.

ANTARKTIS
¤ 3,7*C, Base San Martin, onsdag den 5.
¤ -81,5*C, Vostok, lørdag den 22.

AUSTRALIA / OCEANIA
¤ 37,6*C, Warmun, Western Australia tirsdag den 25.,
og Wyndham Aero, også WA, mandag den 31.
¤ -12,8*C, Perisher Valley AWS, Snowy Mountains i
NSW, tirsdag den 4.
* 278 mm, Kangaroo Valley-Main Road, NSW, onsdag
den 26.
Copyright: Bernt Lie

Tilbake

Nyheter

TRE TIDELER FRA JANUAR-NORGESREKORDEN: - Tafjord slo til med 18,7 grader natt til i går

Bærum, 30.01.24: - Fønvind i indre fjordstrøk på
Sunnmøre natt til mandag førte til at det i timen
mellom ti og elleve på kvelden i Tafjord ble logget ut
en maks.temp. på anseelige 18,7 grader, ser Vær og
Vind av data på seklima hos Meteorologiske

Les mer


TIDENES VARMESTE SEPTEMBERHELG: - Søndag toppet Sigdal-Nedre Eggedal sør i Buskerud med tangering av norgesrekorden på 28,6*C

Bærum, 12.09.23: I disse valgdager har Vær og
Vind helt oversett at NIBIO-klimastasjonen Sigdal-
Nedre Eggedal søndag nådde 28,6 grader i
maksimumstemperatur. Det er tangering av den
bare to år gamle norgesrekorden i septembervarme
fra Drammen!

Les mer


FREDAGSVARMEN I SUNNHORDLAND: - Etne bare tre tideler fra norgesrekorden i september

Mandal-Eigebrekk, 09.09.23: September har startet
rekordvarm både på Øst-, Sør- og Vestlandet. En
foreløpig topp kom i går, fredag, da den nye
klimastasjonen Etne II i Etne i Sunnhordland nådde
28,3*C i maks.temp. mens Stavanger endte på 27,5.

Les mer


Nyhetsarkiv

Bernt Lie, Rudsveien 22H, 1346 Gjettum
E-post: bernt.lie38@gmail.com
Site powered by WebOfficeOne ©