Proweb Logg inn:
Brukernavn: 
Passord:

Samarbeids- partnere:

 

 HJEMLIG FEBRUARVÆR: - Landstemperaturen hele 2,4 grader over normalen; rekordfuktig i Finnmark


Mandal-Eigebrekk, 24.03.16: Idet Vær og vind landet
på Oslo Lufthavn midt på dagen den 1. mars etter mer
enn 24 timer underveis i luften fra Singapore, ble vi
bokstavelig talt slått ut av jetlag. Glemt var det
hjemlige februarværet .
Vi beklager!


Bortsett fra et par steder i fjellet østafjells, var februar
måned over hele landet atskillig varmere enn normalt
definert ut fra månedsmiddeltemperaturene. Aller
mest unormalt varm var februar på Karasjok-
Márkannjárga der måneden var hele 5,6 grader
varmere enn normalt, går det fram av værtabellene i
Klimatologisk månedsoversikt fra Klimadivisjonen på
Meteorologisk institutt.
De to eneste av værstasjonene som hadde det
ubetydelig kaldere enn normalt, var Hovden-Lundane i
Setesdalen der middeltemperaturen var sju tideler
under normalen der, og på Juvvasshøe i Midt-
Jotunheimen (1894 m.o.h.) der middeltemperaturen
var tre tideler lavere enn normalen. – Den
berømmelige landstemperaturen
(månedstemperaturen for hele landet) endte dermed
på 2,4 grader over det normale, ifølge Klimadivisjonen
på Meteorologisk institutt sine beregninger.
Interessant nok ligger denne landstemperaturen svært
nær medianverdien (midtenverdien) av avvikene fra
det normale, fra opptil 5,6 grader over til 0,7 grader
under.

- Bare 12,3 på det varmeste
Årets februar bød ikke på noen typiske fønsituasjoner
i fjordstrøkene i Møre og Romsdal fylke. Derfor endte
landets høyeste temperatur på beskjedne 12,3 grader
på Tafjord tirsdag den 7.2. Bare indre fjordstrøk i
Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal opplevde
tosifret antall varmegrader som det varmeste, nest
etter Tafjord samme dag:

¤ 11,4 grader Sunndalsøra III
¤ 11,0 grader Marstein Jernbanestasjon ved Åndalsnes
¤ 10,9 grader Valldal-Linge på Sunnmøre
¤ 10,4 grader Bingsa i Ålesund
¤ 10,3 grader Valldal-Muri
¤ 10,2 grader Ålesund-Industriveien
¤ 10,1 grader Tingvoll på Nordmøre.
Normalt høyeste landsmaksimumstemperatur i februar
(normalperioden 1961 – 1990) er 11,9 grader, typisk
målt i på Ørstavik-Velle i Ørsta eller Tafjord på indre
Sunnmøre med 17 prosent sannsynlighet.

- Ned til minus 34,1
Landets laveste temperatur i siste måned ble minus
34,1 grader, logget ut på Karasjok-Márkannjárga på
månedens nest siste dag (søndag den 28.).
Klimadivisjonen skriver i en omtale av denne
temperaturen at det ikke har forekommet noe år siden
1971 at februar har vært på sitt kaldeste så sent som
den 28. (I år var det skuddår, så teoretisk kunne det
aller kaldeste ha forekommet den 29.)
De øvrige månedsminimum’ene var disse, også målt
søndag 28.2.:

¤ Minus 33,9 grader Cuovddatmohkki
¤ Minus 33,4 grader både Kautokeino I og
Suolovuopmi-Lulit, begge i samme kommune
Kautokeino
¤ Minus 30,9 grader Sihccajávri
¤ Minus 30,1 grader Leirflaten i Sel i Gudbrandsdalen ,
lørdag den 14.
¤ Minus 29,8 grader Hovden-Lundane i Setesdalen,
lørdag den 14.
¤ Minus 29,5 grader Filefjell-Kyrkjestølane, søndag
den 15.
¤ Minus 29,2 grader Nyrud i Pasvikdalen lørdag den 7.,
og Tana Bru lørdag den 28.
¤ Minus 28,5 grader Drevsjø i Engerdal, lørdag den 14.

NB: Normalt laveste februar-temperatur er minus 39,5
grader, typisk målt på Karasjok I/
Márkannjárga med 40 prosent sannsynlighet.

- Maks. og min. middeltemperatur
Høyeste månedsmiddeltemperatur i februar ble 3,8
grader, registrert på Ytterøyane Fyr i Flora kommune i
Sunnfjord. Høyeste månedsnormal 2,8 grader
plasserer seg på Svinøy Fyr i Herøy kommune på
Sunnmørskysten med 57 prosent sannsynlighet.
Laveste månedsmiddeltemperatur minus 11,3 grader
ble registrert i 1894 meters høyde i Midt-Jotunheimen,
på Juvvasshøe (i Lom kommune), og i 382 meters
høyde på Sihccajávri på Finnmarksvidda i Kautokeino
kommune. I de sørnorske høyfjell var nevnte
middeltemperatur 0,3*C under den lokale normalen,
mens den inne på Vidda var 3,9 grader over normalen
der.

- Nesten fireganger’n
I de to finnmarksviddekommune Kautokeino og
Karasjok ligger normalnedbøren på fra 7 til 22 mm.
Når derfor månedssummene i årets februar ligger på
fra 42,8 til 45,7 mm, nærmer dette seg det
firedobbelte av normal februar-nedbør. Sihccajávri
med sine 357 prosent av det normale ble dermed
landets våteste sted i forhold til det normale (42,8
mm, mot normalt 12 mm). Karasjok med sine 45,7
mm fikk dermed 352 prosent av normalkvoten.
De absolutt største månedssummene finner vi –
naturlig nok – på Vestlandet, der nedbørstasjonen
Haukeland-Storevatn, Masfjorden kommune i
Nordhordland, topper med 436,7 mm. Denne
stasjonen er såpass ny at det ikke er beregnet noen
normal der ennå. Men ved Haukeland I (tilnærmet
samme sted) er normalen 256 mm, så ved dette
vannet i Nordhordland kom det 171 prosent av det
normale.
Nedbørstasjonen Gjesdal i Maudal i Sør-Rogaland
målte opp i alt 430,8 mm (213 prosent av den lokale
normalkvoten), mens Myrkdalen-Vetlebotn i Voss
kommune logget ut 414,2 mm (her er det ikke
beregnet normal ennå).
Normalt våteste stedet i landet i årets korteste måned
har en normal på 261 mm (det er Grøndalen i Flora
kommune, oppunder Ålfotbreen), der nedbørstasjonen
ble nedlagt for noen få år siden.
Fra Klimatologisk månedsoversikt henter Vær og vind
fram de tre minste månedsnedbørsummene i årets
februar: 3,2 mm på Reinli i Sør-Aurdal kommune i
Valdres, riktig nok bare ti prosent av den lokale
månedsnormalen.
Skjåk-Øygarden, i kommunen av samme navn og som
har en normal på 12 mm i februar, fikk denne gang i
alt 6,7 mm, som dermed utgjør 56 prosent av det
normale.
Stadig i Oppland fylke, Sel kommune, ligger den nye
klimastasjonen Otta-Skansen, som logget ut 10,3 mm,
som er så ny at Klimadivisjonen på Met.no ikke har
beregnet normal der ennå. – «Forgjengeren» Otta-
Bredvangen hadde en februar-normal på 11 mm.

- Største døgnnedbør
Den nye nedbørstasjonen i Sogn, Balestrand
Brannstasjon, på turiststedet Balestrand logget ut 79,1
mm nedbør i det offisielle nedbørdøgnet som ble
avsluttet kl. 07.00 om morgenen den 2. februar.
Dermed var 38,9 prosent av månedssummen i boks.
Blant de øvrige, større døgnsummene finner vi:

¤ 72,1 mm Eikemo i Etne i Sunnhordland den 2.
(22,3% av månedssummen)
¤ 68,0 mm Opstveit i Kvinnherad i Sunnhordland den
2. (18,2% av månedssummen)
¤ 67,8 mm Sæbø i Ørsta på Sunnmøre den 26. (19,4%
av månedssummen)
¤ 67,1 mm Hundseid i Vikedal i Nord-Rogaland den 7.
(18,8%)
¤ 64,2 mm Haukeland-Storevatn i Masfjorden i
Nordhordland (14,7%)
¤ 63,5 mm Lysebotn-Nedrebø i Forsand i Sør-Rogaland
den 2. (21,2%)
¤ 58,6 mm Valldal-Muri på indre Sunnmøre den 26.
(31,0%)
¤ 58,4 mm Maudal i Gjesdal i Sør-Rogaland den 7.
(13,6%)
¤ 56,3 mm Ørsta-Eitrefjell i Ørsta på Sunnmøre den
26. (15,8%)
¤ 56,2 mm Eik-Hove i Sør-Rogaland den 2. (16,8%),
og Brekke-Verklandsbygda i Sogn (16,4%)
¤ 55,9 mm Norddal på indre Sunnmøre den 26.
8(32,0%)
¤ 55,8 mm Kritle i Etne i Sunnhordland den 7. (18,1%)
¤ 55,2 mm Risnes i Fjotland i Kvinesdal den 2.
(19,1%)
¤ 53,3 mm Søyland i Gjesdal den 7. (18,2%)
¤ 52,7 mm Kvitfossen i Vågan i Lofoten den 16.
(28,5%)
¤ 51,5 mm Hovlandsdal i Fjaler i Sunnfjord den 6.
(15,3%)
¤ 51,0 mm Bakke ved Sira i Vest-Agder den 8.
(19,3%)
¤ 49,9 mm Innerdalen i Sunndal den 26. (20,8%)
¤ 48,5 mm Jordalen-Nåsen i Voss den 22. (22,9%)
¤ 47,7 mm Myrkdalen-Vetlebotn i Voss den 2. (11,5%)
¤ 46,3 mm Liarvatn i Strand i Ryfylke den 3. (18,0%),
og Kvam-Aksneset i Hardanger (16,3%)
¤ 45,9 mm Nordfjordeid-Nymark (13,8%)
¤ 45,7 mm Helland i Gjesdal den 7. (16,3%)
¤ 45,5 mm Kvineshei-Sørhelle i Kvinesdal den 7.
(17,1%), og Åkerneset i Ørsta på Sunnmøre den 26.
(20,9%)
¤ 45,0 mm Ulvik-Hjeltnes i Hardanger (27,4%)
¤ 44,7 mm Åfjord-Momyr på Fosen den 4. (25,5%)
¤ 44,5 mm Vats i Vindafjord i Nord-Rogaland den 7.
(14,8%)
¤ 44,4 mm Røldalsfjellet ved Odda den 2. (19,8%)
¤ 44,0 mm Sunndalsøra III den 26. (29,7%), Valldal-
Linge på indre Sunnmøre den 26. (21,9%), og Sauda i
Ryfylke den 2. (15,8%)
¤ 43,4 mm Modalen III i Nordhordland den 2. (14,0%)
¤ 43,3 mm Hornindal i Nordfjord den 26. (15,8%)
¤ 43,0 mm Suldalsvatn-Vetrhus i Suldal den 2.
(22,3%)
¤ 42,5 mm Øvstedal i Voss den 2. (12,8%)
¤ 42,0 mm Oslo-Lilleaker den 9. (56,5%)
¤ 41,0 mm Husnes i Kvinnherad i Sunnhordland den 7.
(12,9%).

- Pent og grått
De to stedene i Buskerud og Aust-Agder som hadde
flest penværsdager, nærmet seg fifty-fifty av
månedens 29 dager. Værstasjonen Kongsberg
Brannstasjon opplevde hele 13 penværsdager, mens
Nelaug-Jernbanestasjonen i Aust-Agder hadde tolv,
Lindesnes Fyr elleve, Konsmo-Høyland ti, Lista Fyr og
Eik-Hove i «dalstròka innafor» begge ni, Sarpsborg-
Brannstasjonen og Fagernes sentrum åtte, mens Flisa
II i Solør og Veggli II i Numedal, og Sauda i Ryfylke
alle hadde sju, mens bergenserne måtte nøye seg
med seks registrert på Florida. – Flere steder hadde
ikke en eneste penværsdag i siste måned!
Førde-Tefre i Sunnfjord hadde flest overskyede dager,
i alt 23, mens Fiskåbygd på Søre Sunnmøre og
Gamvik II på Finnmarkskysten noterte 22, Nordli-
Holand i Lierne i Nord-Trøndelag og Kautokeino I 21,
og Sunndalsøra III og Verdal-Reppe samt Hjartåsen
Jernbanestasjon i Rana alle hadde 20 rene
gråværsdager. – Færrest helt overskyede dager hadde
Vega-Vallsjø på Sør-Helgeland med bare tre, mens
Fokstugu og Åbjørsbråten i Valdres og Kongsberg
Brannstasjon alle hadde seks og Sola (Stavanger
Lufthavn) hadde sju, går det fram av de omfattende
tabellsidene i Klimatologisk månedsoversikt fra
Klimadivisjonen på Meteorologisk institutt.
Copyright: Bernt Lie

Tilbake

Nyheter

FEBRUARNEDBØREN I LOFOTEN: - Ny norgesrekord for ett døgns nedbør i februar på Kvitfossen i Vågan = 221,9 mm!

Bærum, 02.03.23: Klimatologisk månedsoversikt fra
Meteorologisk institutt viser bl.a. at den nye
norgesrekorden for ett døgns nedbør i februar økte til
221,9 mm på Kvitfossen i Vågan øst i Lofoten den 9.2.
Tidligere norgesrekord var på 188,3 mm.

Les mer


FØNVINDEN ØSTAFJELLS FREDAG KVELD I SIGDAL: - Tidenes nest største temperaturstigning på en klokketime

Bærum, 13.02.23: Vær og vind må gjøre en liten justering
på en tidels grad i den temperaturstigningen vi skrev om i
forgårs på klimastasjonen Sigdal-Nedre Eggedal. Den var
på 18,6 grader og ikke 18,5.
Det ble en 2.-plass og ikke ny norgesrekord!

Les mer


FØNVIND ØSTAFJELLS: - Fredag kveld steg temperaturen på Sigdal-Nedre Eggedal med hele 18,5 grader på EN time!

Bærum, 11.02.23: Her i Vestre Bærum ble vi bråvekket et
par minutter før to i natt av kraftig vind som hylte rundt
hushjørnet. Da steg temperaturen -- som følge av den
kraftige fønvinden -- på fem kvarter fra minus 3,9 grader
til åtte plussgrader!

Les mer


Nyhetsarkiv

Bernt Lie, Rudsveien 22H, 1346 Gjettum
E-post: bernt.lie38@gmail.com
Site powered by WebOfficeOne ©